Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Futuro y opiniones

Skapad 2018-01-14 11:33 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi arbetar om din framtid och tränar på att uttrycka åsikter

Innehåll

VI utgår från kap. 4 i Vale 9, där vi ska träna på att uttrycka dig i olika tempus och träna på att säga din åsikt. Genom att börja med att bearbeta texten kommer vi att repetera de tempus vi har jobbat med och i samband med detta även arbeta med ord och uttryck där vi kan berätta vad vi tycker och varför vi tycker så.

I liten grupp kommer du sedan få sitta och prata om enskilda ämnen som behandlar både framtiden och åsikter. Här ska ni kunna ha ett samtal där ni pratar med varandra och kunna besvara varandras frågor. Du har tid att förbereda dig för detta samtal under lektionerna i skolan, och även hemma om du vill det. 

De kunskapskrav och syften vi arbetar med i denna uppgift ser du nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Spanska åk 9 Hablar Expresar tu opinión

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll och ord
Du visar att du kan delta i samtal på ett enkelt sätt, genom att använda några passande ord, enkla fraser och meningar och du behärskar dessa ganska väl.
Du visar att du med viss säkerhet kan delta i ett samtal, genom att använda dig av passande ord, fraser och meningar. Du försöker bygga ut dina meningar.
Du visar att du med säkerhet kan delta i samtal där du kan använda dig av passande ord, fraser och meningar. Du försöker utveckla innehållet så mycket du kan.
Interaktion
Du bidrar till samtalet på ett enkelt sätt. Du visar att du kan ställa någon fråga och använda någon bekräftande fras.
Du bidrar och deltar aktivt i samtalet. Du uttrycker dig till viss del sammanhängande. Du ställer några frågor och använder några bekräftande fraser.
Du bidrar och deltar aktivt i samtalet. Du uttrycker dig relativt sammanhängande.Du ställer frågor samt någon följdfråga på innehållet och använder bekräftande fraser.
Form
Du använder dig av enkla, korta meningar. Du kan uttrycka din åsikt och prata något om välbekanta ämnen där du använder några passande verb. Ditt språk går att förstå även om det innehåller oklarheter.
Du bygger ut en del av dina meningar. Du kan uttrycka din åsikt och prata om några välbekanta ämnen där du använder passande verb med viss säkerhet. Ditt språk är på väg att bli ganska korrekt.
Du använder dig av relativt sammanhängande meningar. Du kan uttrycka din åsikt och prata om välbekanta ämnen där du använder passande verb med säkerhet. Ditt språk är ganska korrekt och varierat.
Uttal, intonation och flyt
Ditt uttal är bra, men innehåller några uttalsfel. Din intonation är godtagbar och du är på väg att få flyt i ditt språk.
Du är på god väg att behärska de spanska uttalsreglerna. Din intonation och ditt flyt är relativt bra.
Du följer reglerna vad gäler uttal och intonation. Du har ett bra flyt.
Strategier
Du kan använda någon strategi om du kommer av dig.
Du kan använda några olika strategier om du kommer av dig.
Du kan använda flera olika strategier om du kommer av dig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: