Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism

Skapad 2018-01-14 11:45 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Fysik
Vet du vad en komagnet är? Det är ett av det användningsområde där vi använder magneter. För längesedan var det en fåraherde som upptäckte magnetism i en grotta. Hur han gjorde det, kommer du att få veta under detta arbetsområde om magnetism!

Innehåll

 

Syfte:

 

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om  fysikaliska företeelse och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

 

Genomförande:

- Klassrumsdiskussioner kring de texter vi läser om magnetism. Vi diskuterar vad magnetism är för något och vart den kommer ifrån.

- Experiment med magneter för att skapa förståelse för hur de kan användas.

- Diskussioner kring vilka användningsområden magneter har.

- Historiska berättelser om hur magnetismen upptäcktes och varför den finns.

Undervisningens innehåll:

 

Inom arbetsområdet kommer vi att behandla:

Hur magnetism upptäcktes.

Hur magneter och kompass fungerar.

Permanentmagneter och elektromagneter.

Magnetisk nordpol och sydpol.

Hur magneter attraherar eller repellerar varandra.

 

·  K      

      Eleven kan:

 

 

 

 • ·         Berätta eller förklara om hur magnetism upptäcktes, hur en magnet och kompass fungerar.
 •        Förklara begrepp som har med magnetism att göra, så som: permanentmagnet, elektromagnet, attraherar, repellerar, magnetisk nordpol och sydpol.
 •        Kunna förklara vad ett magnetfält är med hjälp av två permanentmagneter.

 

·        

 

Bedömning:

 

 

 • Bedömning sker kontinuerligt vid diskussioner och i arbetsmoment när du genomför undersökningar.
 • Delaktighet i diskussioner i helklass och grupp.
 • Hur väl eleven tar emot feedback under arbetets gång för att utveckla sitt lärande.
 • Ett tillfälle av formativ bedömning i slutet av arbetsområdet där eleverna visar sina kunskaper med hjälp av miniwhiteboards. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Magnetism

Magnetism

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: