Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrig och efterkrigstid

Skapad 2018-01-14 12:06 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Historia
Under detta arbetsområde kommer vi att gå igenom viktiga händelser och främst andra världskriget, men också titta på händelser som orsakade kriget och vilka konsekvenser det fick efter. Vi kommer även att träna på att använda och källkritiskt granska historiskt material samt titta på hur historia har använts i olika sammanhang och för olika syften.

Innehåll

Mål

 Efter detta arbetsområde ska du:

·       Föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

·       Förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

·       Kunna använda historiskt källmaterial för att dra underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.

·       Föra underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

·       Föra underbyggda resonemang om hur historia har och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.

·       Förstå och använda viktiga begrepp.

Arbetets innehåll

* Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

* De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

* Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

* Kalla krigets konflikter. Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.

* Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.

* Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

* Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelse.

Arbetssätt och redovisning

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där vi går igenom viktiga begrepp kopplade till arbetsområdet samt kring orsaker och konsekvenser. Era kunskaper om begreppen och anteckningar från lektionen kommer att redovisas i samband med prov.

När det gäller källkritik och historieanvändning kommer vi att träna gemensamt i grupp och sedan kommer ni att få redovisa era kunskaper med en liknande uppgift enskilt.

Bedömning

  1. PROV

Efter gemensamma genomgångar ska vi ha ett prov.

Kunskapskrav:

 

Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/ välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt.

 

  1. Enskild uppgift

 Först träning i grupp. Sedan redovisas kunskaperna i en individuell uppgift.

Kunskapskrav:

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor och för då enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt om hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden.

Reflektion-utvärdering

Görs i lärloggen efter området avslutats.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: