Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Text och samtal

Skapad 2018-01-14 12:35 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Engelska
Läsning av läromedelstext och samtal.

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer ni att läsa en läromedelstext varje vecka. Ni kommer att arbeta med att förstå den och välja ut glosor som ni behöver lära er eller öva på. Ni kommer också att göra sammanfattande översättningar muntligen. Vi kommer även att konversera på engelska om vardagliga ämnen.

Konkreta mål

Eleverna ska kunna visa på läsförståelse genom att göra sammanfattande översättningar från längre engelsk text till talad svenska.

Eleverna ska kunna konversera på engelska och då kunna använda språkliga strategier för att undvika missförstånd.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att göra sammanfattande översättningar av engelsk text.

Bärande begrepp

Sammanfattning

Konversation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9

Matriser

En
Text och skrivning

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleverna ska kunna visa på läsförståelse genom att göra sammanfattande översättningar från längre engelsk text till talad svenska.
Eleverna ska kunna konversera på engelska och då kunna använda språkliga strategier för att undvika missförstånd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: