Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhället

Skapad 2018-01-14 13:43 i Furulidsskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Arbete med samhället på ett enkelt sätt för att förstå de mest grundläggande delarna.
Grundskola F – 4 SO (år 1-3)
I det här arbetet tar vi upp ämnena trafik, pengar och hållbar utveckling.

Innehåll

I arbetet med samhället ska vi diskutera och lära oss mer om hur samhället fungerar och vad som är viktigt för att vi ska ha det bra tillsammans. Vi kommer att fokusera på följande områden:

Trafik - hur vi behöver ha gemensamma regler för att det ska fungera.

Pengar - hur vi använder pengar och andra betalningssätt för att byta varor och tjänster med varandra.

Hållbar utveckling - hur vi genom vårt sätt att leva påverkar naturen och hur vi kan hjälpas åt med att ta bättre hand om våra resurser.

Under arbetet kommer vi att se på filmer och läsa texter som vi diskuterar. Vi kommer även att utföra praktiska övningar som t ex att sortera skräp och lämna till återvinning. Vi kommer även att göra kopplingar till arbetet i NO där vi arbetar med naturen.

Du visar vad du lär dig genom att samtala och beskriva i bilder. Under arbetet ska du visa att du kan sortera olika material och lämna skräp till återvinning och kunna ge några exempel på vad som händer med det som återvinns. Du ska kunna ge exempel på olika sätt att betala och ge exempel på hur vad några varor kostar och hur pengar cirkulerar i samhället. Du ska kunna berätta och ge exempel på farliga situationer i trafiken och ge exempel på regler som man ska följa.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: