👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevledd lektion åk 7 VT21

Skapad 2018-01-14 13:45 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 Idrott och hälsa
Under ett antal veckor kommer ni att få planera, genomföra och utvärdera en elevledd lektion i par eller grupp. Ni kommer att få önska vilka ni vill vara tillsammans med men jag kommer att sätta ihop grupper efter era önskemål och mitt omdöme. Detta för att bland annat skapa så god lärandesituation som möjligt.

Innehåll

Arbetssätt:

Ni kommer att få träna på att planera, genomföra och utvärdera en elevledd lektion i par eller grupp. Ni kommer att hålla i en lektion på ca 50 minuter inne eller ute, halvsal eller helsal, ni bestämmer. Vad lektionen ska innehållet bestämmer ni själva men lektion ska bestå av minst:

 • Kortare uppvärmning/töjning

 • Aktivitet

 • Kortare nedvarvning/stretching.  

Tänka på att alla ska leda någon del av er lektion, t.ex. Sandra håller i en dansuppvärmning, Nermin håller i aktiviteten innebandy medan Jenny håller i avslappning. Efter lektionen kommer ni att få några frågor angående er lektion om hur ni tänkte och vad ni hade för plan samt att ni ska lämna in er planering till mig (se bifogad fil).

Tidsplan:

Se separat schema för mer information.

Läxa:

När ni planerar rekommenderar vi er att testa hela lektionen i god tid innan ni ska hålla i den. Fråga gärna om något är oklart!

Bedömning:

Du kommer att bli bedömd individuellt efter hur du: 

 • har planerat din lektion dvs hur väl förberedd du är,

 • är som ledare och visar övningar,

 • har tänk kring skaderisker,

 • är bekant med övningar och begrepp. 

Se gärna det bifogade dokumentet för tips och trix så att du inte missar något. 

VIKTIGT:

I dessa tider med Corona är det viktigt att man i sin planering tänker på vissa saker.

 • Hålla avstånd i den mån det går
 • Kan aktiviteten genomföras utomhus?
 • Undvik att byta material mellan personer i den mån det går

Uppgifter

 • Planeringsmall

 • Instruktioner och tips

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Idrott och hälsa

E
C
A
Hälsa och livsstil (praktik)
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Förebygga risker vid fysisk aktivitet
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Hälsa och livsstil (teori)
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.