Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Med kartor jorden runt

Skapad 2018-01-14 19:56 i Stordammens skola Uppsala
Under de kommande sju veckorna kommer vi att arbeta med geografi. Vi kommer att studera kartor på flera olika sätt och lära oss att använda dessa som informationskällor för geografiska analyser. Vi kommer att lära oss flera geografiska begrepp och innebörden av dessa, tex kommer vi att lära oss mer om de olika klimatzonerna, var de finns och vad som utmärker dem.
Grundskola 7 Geografi
Geografi är ett ämne som har stor betydelse oavsett vilket annat ämne du håller på med! När du ser på nyheter eller när du läser om ekologi, för att förstå varför de första byarna hamnade där de gjorde eller för att få en bild i huvudet när någon berättar om sin resa. Geografi är förstås att förstå en karta och att veta var platser ligger, men det är också att förstå hur vi människor är beroende av och samspelar med naturen och hur vår livsstil påverkar vår livsmiljö. Vi börjar med kartan - varför är alla kartböcker fel? Hur hittar man i kartboken och vad betyder alla tecken som finns där? Det och mycket mer ska vi arbeta med.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att du utvecklar olika kunskaper i ämnet i form av kartkunskap, naturgeografi, kultur- och samhällsgeografi samt regionalsgeografi. Genom undervisningen ska du ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Du ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara t.ex. i miljökunskap.

Centralt innehåll och undervisning (vad och hur)

Kursen kommer innehålla följande moment:

 • Historisk fakta kring kartans utveckling.
 • Skapande av egna kartor.
 • Namngeografi: Europas länder, kontinenterna, större hav och viktiga länder i övriga världen (viktiga=länder som omnämns ofta i media och som har för vår del större politisk/ekonomisk betydelse).
 • Geografiska platsers läge och storlek i förhållande till varandra, ekvatorn och noll- meridianen.
 • Faktakunskaper om olika kartor och hur man på ett bra sätt orienterar sig på en karta och i en kartbok, till exempel genom gradnätet.
 • Övningar som innefattar informationssökning ur olika tematiska kartor och redovisning av fakta från dessa.
 • Denverövning
 • Geografiska ord och begrepp som är viktiga för den här kursen, så som gradnät, ekvator, projektion, klimat- och vegetationszoner, låg- och högtryck m.fl.

Undervisningen kommer att ske genom eget arbete med kartor, egna studier i namngeografi och faktakunskapsinhämtning ur läroboken (Utkik geografi) och de webbuppgifter som finns till boken. Vi kommer även ha gemensamma genomgångar. Film som passar ämnesområdet blir även ett inslag.

Bra länkar:  www.seterra.net, www.so-rummet.se och www.webbmagistern.se (bra träning inför kartförhören.) m.fl.

Kunskapskrav (bedömning)

SO-ämnena är det viktigt att du deltar aktivt under lektionerna. Du deltar aktivt genom att arbeta med materialet och uppgifterna som hör till området. Det är även viktigt att du deltar muntligt på lektionerna.

Kursen kommer ha inslag med skriftliga förhör (kartförhör, Denveövning och faktatest.)

Bedömningen sker utifrån de nationella betygskriterierna i geografi. Kriterierna ser du i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
GEOGRAFI ÅK 7: Kunskap i och om kartan!

BETYG E
BETYG C
BETYG A
Hur pass väl du använder ord och begrepp som hör ämnet geografi till.
Jag kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Hur väl du använder kartor, källor och metoder när du arbetar med material som beskriver världen eller när du gör en undersökning.
Jag kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt,
Hur väl du resonerar kring källors användbarhet och trovärdighet.
Jag för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Jag för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Jag för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Kunskaper om namngeografi samt lägen och storlek på bla kontinenter.
Jag har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Jag har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Jag har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Jag har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Jag har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Jag har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: