Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges minoritetsspråk, dialekter och grannspråk

Skapad 2018-01-14 20:20 i Eriksbergsskolan Uppsala
Under v 38-41 arbetar ni med att öva upp er muntliga förmåga och presentationsteknik. Ni fördjupar er i ett av våra minoritetsspråk. Fördjupningen kommer att mynna ut i en muntlig redovisning.
Grundskola 9 Svenska
Under ett par veckor arbetar vi med Sveriges dialekter och grannspråk. Området avslutas med muntliga redovisningar med fokus på ett språk eller dialektområde per grupp.

Innehåll

Uppgifter

 • Uppgifter till grupparbete om Sveriges dialekter och grannspråkspråk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Sveriges dialektområden, minorites- och grannspråk

Tillräckliga kunskaper
Goda kunskaper
Utmärkta kunskaper
Samarbete
Delaktighet i pararbete
Samarbetet har fungerat. Du har gjort din del av pararbetet.
Du har varit engagerad i samarbetet och seriös i ditt bidrag till pararbetet.
Du har varit drivande, flexibel, lyhörd och lösningsinriktad i pararbetet.
Innehåll
Alla delar finns med. Innehåller relevant fakta om ert tilldelade ämnesområde.
Alla delar finns med. Innehåller relevant fakta om ert tilldelade ämnesområde. Er redovisning är intresseväckande och har ett fylligt innehåll. Ni visar en god förståelse om ämnet.
Alla delar finns med. Innehåller relevant fakta om ert tilldelade ämnesområde. Er redovisning innehåller ett välutvecklat resonemang med djup. Ni visar mycket god förståelse om ämnet.
Struktur
Redovisningen hänger ihop, dvs åhöraren vet vad ni pratar om. Inledning och avslutning finns med.
Det är lätt att följa med i redovisningen, d v s den har en ”röd tråd” . Inledningen är intresseväckande och det finns något tänkvärt i slutet.
Inledning och avslutning är effektfulla och redovisningen innehåller en tydlig råd tråd. Ni är kreativa och bygger upp er redovisning på ett intresseväckande sätt.
Anpassning
Mottagare Syfte
Redovisningen fungerar för de tänkta åhörarna. Syftet, att ger era kamrater en intresseväckande presentation av "ert" ämne, uppfylls.
Redovisningen är gjord med god anpassning till mottagare och syfte.
Redovisningen är väl anpassad till mottagare och syfte
Tal
Du talar relativt tydligt och ledigt.
Du talar tydligt och i bra tempo. Du använder ditt manus på ett diskret sätt.
Du använder rösten som ett verktyg för att förtydliga och förstärka ditt budskap. Du använder ditt manus på ett diskret sätt/ du är inte bunden till ditt manus.
Prov/Förhör resultat
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: