Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska planering VT-2018

Skapad 2018-01-14 23:04 i Alzahráa Idealiska Akademi Grundskolor
Grundskola F
Att kunna läsa och förstå till åldern anpassade texter av olika slag Att kunna återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört Att kunna skriva kortare berättelser, brev eller redogörelser så att mottagaren kan förstå Att kunna delta i samtal, kunna berätta om upplevelser och händelser

Innehåll

 

 

Arabiska planering för Årskurs 4 VT-2018

Arbetsområde

Läsa olika typer av texter.

Högläsning.

Läxförhör.

Skriva meningar och uppsats och jag anpassar den genom elever nivå.

Synonymer och motsatser .

Översätta ordet från svenska till arabiska.

Läsa sagor.

Resonera texter.

Läsförståelse.

Grammatik.

Koppla arabiska med andra ämne (so,no).

Natur.

Titta på film.

Barnsånger på arabiska.

 

 

 

Rubrik

 

 

 

Syfte och förmågor


Att kunna läsa och förstå till åldern anpassade texter av olika slag

Att kunna återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört

Att kunna skriva kortare berättelser, brev eller redogörelser så att mottagaren kan förstå

Att kunna delta i samtal, kunna berätta om upplevelser och händelser

 

Centralt innehåll

 • Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

  Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer för olika mottagare.

 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

  Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

  Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Förväntat resultat/kunskapskrav

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Aktiviteter/uppgifter för bedömning

 • Arbeten: i grupp och enskilt

 • Diskussioner

 • Deltagande vid de oförberedda korta diskussioner

 

Bedömning/rättning av presentationer (kunskapskrav)

Eleven ska bli godkänt om han klarar skolverket kraven för årskurs 4.

Tänkbara kunskapsomdömen

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: