Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska planering VT-2018

Skapad 2018-01-14 23:06 i Alzahráa Idealiska Akademi Grundskolor
Grundskola F – 1
att kunna delta i samtal, kunna berätta om upplevelser och händelser att kunna läsa och förstå till åldern anpassade texter av olika slag att kunna återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört att kunna skriva kortare berättelser, brev eller redogörelser så att mottagaren kan förstå att kunna reflektera över traditioner och kulturella företeelser i områden där modersmålet talas utifrån

Innehåll

 

 

 

Arabiska pedagogisk planering Årskurs 5 VT -2018

Arbetsområde

Läsa olika slag av texter.

Högläsning.

läxförhör.

Dikt.

Synonymer och motsatser

Översätta ordet från svenska till arabiska

Skriva uppsats .

Grammatik.

Koppla arabiska med andra ämne tex (so,no).

Läsa sagor.

Bok recension .

Titta på film.

Pedagogiska spel .

 

 

Rubrik

 

 

 

Syfte och förmågor

att kunna delta i samtal, kunna berätta om upplevelser och händelser

att kunna läsa och förstå till åldern anpassade texter av olika slag

att kunna återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört

att kunna skriva kortare berättelser, brev eller redogörelser så att mottagaren kan förstå

att kunna reflektera över traditioner och kulturella företeelser i områden där modersmålet talas utifrån

Centralt innehåll

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer för olika mottagare.

 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Förväntat resultat/kunskapskrav

Att kunna klara kunskapskraven som låt eleverna bli godkänd i arabiska i årskurs 5.

Aktiviteter/uppgifter för bedömning

 • Arbeten: i grupp och enskilt

 • Diskussioner

 • Deltagande vid de oförberedda korta diskussioner.

 

Bedömning/rättning av presentationer (kunskapskrav)

Eleverna ska bli godkänt när de klarar kraven.

 

Tänkbara kunskapsomdömen

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: