Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Preliminär planering ma 3C jan - mars 2018

Skapad 2018-01-15 07:29 i Vuxenutbildning och studier Flen
Gymnasieskola Matematik
Preliminär planering för de elever som började i januari 2018

Innehåll

Prelimiär planering ma 3c

Vecka 2

Kapitel 1 Trigonometri

 • 1.1 Repetition av viktig algebra

 • 1.2 Trigonometri i rätvinklig triangel

  • Exakta värden

 • 1.3 Enhetscirkeln

 • 1.4 Triangelsatserna

  • Areasatsen

Vecka 3

  • Sinussatsen

  • Aktivitet Sinussatsen

  • Cosinussatsen

  • Problemlösning

  • Vilken är kurvan?

Vecka 4

 • 1.5 Cirkelns ekvation

  • Rita en cirkel på parameterform

 • Sammanfattning

 • Blandade uppgifter (välj om du vill göra det innan Test 1)

 • Test 1 ( välj om du vill göra det innan Blandade uppgifter)

 • Prov på kapitel 1

 

Vecka 5

Kapitel 2 Algebra

 • 2.1 Repetition

  • Potenser

  • Algebra och ekvationer

  • Faktorisera

  • Geometriska bevis

 • 2.2 Polynom och faktorer

  • Polynom

  • Faktorer, rötter och nollställen

Vecka 6

 • 2.3 Rationella uttryck

  • Förkorta rationella uttryck

  • Mer om förenkling

  • Rationella funktioner

  • Multiplikation och division av rationella uttryck

  • Addition och subtraktion av rationella uttryck

  • Lek med tal

 • 2.4 Ekvationer och olikheter

  • Lösa olikheter utifrån grafer

  • Mer om grafer

Vecka 7

  • Olikheter med teckenstudium

  • Ekvationer med nämnare

  • Absolutbelopp

 • Sammanfattning

 • Blandade uppgifter(välj om du vill göra det innan Test 2)

 • Test 2  ( välj om du vill göra det innan Blandade uppgifter)

Vecka 8

 

 • Prov på kapitel 2

 • Fortsätt på kapitel 3


Vecka 8

Kapitel 3 Derivator

 • 3.1 Förändringar

  • Repetition av räta linjen

  • Ändringskvot

Vecka 9

  • En kurvas lutning

  • Beräkning av gränsvärden

  • Gränsvärde med räknare

 • 3.2 Derivator

  • Använda derivatans definition

  •  

Vecka 10

  • Deriveringsregler för polynom

  • Symmetrisk differenskvot

  • Derivata med räknare

  • Tillämpningar på derivata

Vecka 11

 • 3.3 Derivator och grafer

  • Rita kurvor med hjälp av derivatan

  • Största och minsta värde

  • Derivatans graf

Vecka 12

  • Andraderivatan

  • Maximi- och minimiproblem

  • Areaproblem

Vecka 13

 • 3.4 Mer om derivator

  • Lite algebra

  • Derivatan av potensfunktioner

  • Diskontinuerliga funktioner

Vecka 14

  • Diskret funktion

  • Inflexionspunkt och derivata

 • Sammanfattning

 • Blandade uppgifter(välj om du vill göra det innan Test 3)

Vecka 15

 

 • Test 3  ( välj om du vill göra det innan Blandade uppgifter)

 

 • Prov kapitel 3
Vecka 16

Kapitel 4 talet e och integraler

 • 4.1 Fler derivator

  • Derivatan av y=ex

  • Naturliga logaritmer

  • Derivatan av y=2x

  • Problemlösning

Vecka 17

  • Matematisk modell

 • 4.2 Integraler

  • Primitiva funktioner

  • Bestämma arean under en kurva

  • Beräkna integraler

Vecka 18

 • 4.3 Integral och area

  • Arean av ett område mellan två kurvor

  • Mer om integraler

  • Integraler och räknare

  • Förhållandet mellan areor

Vecka 19

  • Tillämpningar av integraler

  • Ett hundrameterslopp

 • Sammanfattning

 • Blandade uppgifter

Vecka 20

 • Test 4

 • Prov kapitel 4

 

Vecka 21-23

Repetition

 • Repetition 1

 • Repetition 2

 • Repetition 3

 • Repetition 4

 • Repetera gamla NP

Vecka 24

NATIONELLT PROV

Del A - muntligt i grupper ca 3-4 elever.  Ca 90 min (görs en annan dag)

Del B - utan räknare, endast svar krävs.

Del C - utan räknare, skriftliga lösningar på separat papper krävs. 120min

rast

 

Del D - med räknare, skriftliga lösningar på separat papper krävs. 120 min

 

Uppgifter

 • Prov kap 1 ma 3c

 • Prov kap 2 ma 3c

 • Prov kap 3 ma 3c

 • Prov kap 4 ma 3c

 • NP ma 3c

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: