👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mi habitación

Skapad 2018-01-15 08:15 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Beskrivning av ditt rum

Innehåll

Vi arbetar med "Mi casa" som handlar om hus, rum och prepositioner. Efter att vi har arbetat igenom text och övningar ska du lämna in en skriftlig beskrivning av hur ditt rum ser ut. Du ska använda adjektiv, prepositioner och ord för möbler och vi jobbar med denna uppgift endast i skolan under lektionstid.

Följande ska du jobba med och visa att du kan i detta avsnitt:

 • adjektiv: beskriver hur något är/ser ut (t.ex. stor, fin, mörk, glad)
 • prepositioner: lägesord (t.ex. på, över, bredvid, bakom)
 • håll reda på ordföljden, vilken är tvärtom jämfört med svenska (ett stort rum -> una habitación grande)

Vad som bedöms, se nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Skriftlig uppgift - bedömning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunikativ förmåga
- innehåll
Din text har ett innehåll som är ytligt eller enformigt. Det är svårt att förstå din text.
Du formulerar dig enkelt och begripligt och din text har ett innehåll som är ganska kortfattat, men det är ändå intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Du formulerar dig relativt varierat och din text har ett intressant innehåll. Du beskriver, ger exempel eller förklarar.
Du formulerar dig varierat och tydligt och din text är mycket innehållsrik och intressant. Du beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Kommunikativ förmåga
- meningsbyggnad och variation
Du gör enkla meningar som ofta börjar på samma sätt.
Du försöker att variera ditt språk och börjar ibland meningar på olika sätt. Du försöker också att skriva några längre meningar.
Du har ett visst flyt i ditt skrivande och du varierar ditt språk genom att börja meningar på olika sätt. Du skriver lite längre meningar med bisatser men ibland blir de inte korrekta.
Ditt språk har ett fint flyt och du har mer avancerad och varierad meningsbyggnad. Du använder tex sambandsord för att binda ihop satser.
Struktur
Texten saknar struktur och det är svårt att följa med.
Texten har en viss struktur, men ibland bryts den röda tråden. Det finns ett försök till en början och ett avslut.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning.
Texten har en klar struktur med en inledning och en avslutning. Du har en röd tråd genom din text.
Ord och uttryck
- ordförråd
Du använder svenska ord när du inte känner till det spanska. Ditt ordförråd är begränsat.
Du använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera dig.
Du använder ett varierat ordförråd som till viss del är anpassat till uppgiften, men mestadels vanliga frekventa ord.
Du har tagit reda på de korrekta uttrycken på spanska och använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Stavning och form (grammatik)
Stavningen i texten brister på sådant sätt att det stör förståelsen.
Stavningen i texten är relativt korrekt men felar ändå på sådant sätt att det stör förståelsen. En del grammatiska formfel finns.
Texten innehåller få stavfel och få formfel. Dessa stör inte förståelsen.
Texten har i stort sett inga eller enstaka form- och stavfel.
Strategier
Du använder inte hjälpmedel för att hitta ord. (hjälpmedel: ordbok i bokform/nätet, lärobok eller grammatikdel)
Du försöker använda hjälpmedel och lyckas ibland även om du behöver stöd.
Du lyckas ofta hitta rätt ord med något hjälpmedel.
Du använder hjälpmedel som en naturlig del av skrivandet.