Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Matematik: Geometri år 8

Skapad 2018-01-15 11:34 i Högastensskolan Helsingborg
Baserat på Prio matematik år 8, kap.3 Geometri
Grundskola 8 Matematik
Intresset för att studera geometriska figurer har sysselsatt matematiker i alla tider.

De flesta geometriska begrepp som vi använder idag definierades för över 2000 år sedan i Euklides verk Elementa.

Idag används kunskapen om geometriska former inom många yrkesområden. Arkitekter använder kunskapen när de planerar husbyggen och nya bostadsområden. Inom industrin är geometri viktigt för att tillverka lämpliga förpackningar som ska innehålla en viss volym.

I det här avsnittet får du lära dig mer om två- och tredimensionella former och hur geometriska formler används för att lösa problem.

Innehåll

Mål

Förekommande begrepp som du ska lära dig:

 • medelpunkt
 • radie
 • diameter
 • pi
 • omkrets
 • area
 • enheter
 • cirkelsektor
 • medelpunktsvinkel
 • dimension
 • geometrisk kropp
 • kub
 • rätblock
 • cylinder
 • prisma
 • kon
 • pyramid
 • klot
 • begränsningsyta
 • mantelyta
 • sfär
 • volym

Kapitlets metoder att kunna:

 • Beräkna omkrets och area
 • Beräkna begränsningsarea
 • Beräkna volym
 • Enhetsomvandla
 • Lösa ut variabler ur formler

Syftet med undervisningen är att träna förmågan att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang och,
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Arbetsgång

 • Genomgångar, diskussioner och spel i grupp och individuellt.
 • Enskilt och parvis arbete i matteboken Prio, kap.3
 • Diagnos
 • Skriftligt prov torsdag 15/2

Bedömning

 • Bedömningen avser din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer, reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras rimlighet.
 • Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet.
 • En viktig aspekt av kunnandet är din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket.
 • Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.
 • Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.
 • Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar.
 • Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: