Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva

Skapad 2018-01-15 11:39 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att jobba med att skriva olika slags texter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:
 • skriva olika typer av texter. Ex. faktatexter, berättande texter, återberättande texter, argumenterande texter. 
 • skriva med rätt meningsbyggnad
 • bygga på och använda ditt ordförråd
 • ge respons på en kamrats texter
 • ta emot och använda respons från en kamrat

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma dina text och ditt arbete utifrån:
 • att du väljer rätt struktur till rätt text
 • hur väl du kan skriva med rätt meningsbyggnad och göra relevant styckeindelning
 • i dina berättelser: hur väl du kan skapa målande och tydliga beskrivningar av personer och miljö
 • hur väl du kan använda ditt ordförråd för att skriva varierande och t.ex. variera början på meningar och bisatser
 • hur väl du kan ge en kamrat repsons på en text, så att det blir till hjälp för kamraten
 • hur väl du kan ta emot respons och utifrån den förbättra din egen text

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få skriva olika typer av texter och lära dig strukturen i olika texter.Du kommer att få ge respons på en kamrats texter, och själv få respons på dina  egna texter. Denna respons ska vara en första hjälp i att utveckla och förbättra dina texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: