Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete med Europa

Skapad 2018-01-15 12:59 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Europa
Grundskola 6 Geografi
I arbetsområdet Europa kommer du att få göra en resa runt i Europas olika regioner. Du kommer att lära dig fakta om olika länder och regioner, bland annat om naturen, naturtillgångar och befolkning. Du kommer att träna på att jämföra och beskriva olika länder och regioner. Du kommer också att få läsa en skönlitterär bok, Fröken Europa, och på så sätt fördjupa din kunskap om Europa.

Innehåll

Syfte och mål

Målen med kursen är att:
*  du ska kunna använda olika slags kartor som informationskälla och använda dem för att beskriva vår egen kontinent med geogragfiska        termer.  
* du ska ha en rimlig uppfattning om var Europas länder ligger
* du ska kunna lite mer om några Europeiska länder och kunna se enkla likheter och skillnader dem emellan

* du ska kunna floder, bergskedjor och huvudstäder
* du ska utveckla och tro på din egen förmåga att lära
* du ska respektera varandras behov av hjälp och arbetsro

 

Hur gör vi?

Vi läser fröken Europa, enligt E-P-A, och arbetar med uppgifter utifrån boken både på svenska och so lektion

Vi jobbar med kartboken som redskap, tillsammans och enskilt, för att lära oss hur den är uppbyggd och vilken information kartboken kan ge.
Vi läser tillsammans om Europas olika delar 
Vi använder kartbok samt digitala verktyg för att träna namngeografi
Vi lär oss anteckna viktiga saker tillsammans
Vi tränar oss tillsammans i att dra slutsatser om likheter och skillnader mellan olika länder och regioner


Vad ska bedömas?

 • Hur väl eleven behärskar Europas namngeografi
 • Hur väl eleven kan berätta, beskriva och göra jämförelser
 • Hur aktiv eleven är vid lektion

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi - Europa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kartkunskap
länder, huvudstäder, hav/vatten, bergskedjor, öar
Du har förmåga att placera ut ett fåtal av de platser/vatten/berg mm. som vi arbetat med på en karta över Europa.
Du har förmåga att placera ut flera av de platser/vatten/berg mm. som vi arbetat med på en karta över Europa.
Du har förmåga att placera ut de flesta av de platser/vatten/berg mm. som vi arbetat med på en karta över Europa.
Klimat/Väder
Klimattyper i Europa, utbredning och utmärkande drag.
Du har förmåga att beskriva och placera ut ett fåtal klimattyper i Europa.
Du har förmåga att beskriva och placera ut flera klimattyper i Europa.
Du har förmåga att beskriva och placera ut alla klimattyper i Europa.
Befolkning
Fördelningen av Europas befolkning samt orsaker och konsekvenser av fördelningen.
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den.
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den. Du kan även beskriva några konsekvenser av fördelningen.
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den. Du kan även beskriva konsekvenserna av fördelningen.
Världsdelar
Du kan nämna 1-3 världsdelar som du kan placera ut.
Du kan nämna 4-6 världsdelar som du kan placera ut.
Du kan alla världsdelar och kan placera ut dem.
Ord och begrepp
Ämnesspecifika ord för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Du känner till ett fåtal geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett fungerande sätt.
Du känner till många geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett väl fungerande sätt.
Jämföra länder
Använda tabeller för att tolka/ värdera/jämföra länder med varandra.
Du har förmåga att på ett enkelt sätt jämföra länder med varandra.
Du har förmåga att på ett fungerande sätt jämföra länder med varandra.
Du har förmåga att på ett välutvecklat sätt jämföra länder med varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: