Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Satir & Karikatyr

Skapad 2018-01-15 13:23 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Bild
Vad är satir? Vad är en karikatyr? Varför skapar man satiriska teckningar? Vad är typiskt för karikatyrer. Är det kul eller oförskämt? Får man verkligen skämta om allt? Vi diskuterar i klass och tittar på bildexempel. Sedan får ni själva skapa en satirisk teckning på vår moderna värld och göra en karikatyr av en kändis. Vi ska även titta på vilka rättigheter och skyldigheter som finns när det gäller användning av bilder.

Innehåll

Mål:

- Utveckla din bildanalytiska förmåga.

- Bli bättre på att tolka och tala om bilder.

- Förbättra ditt eget skapande och uttrycka dig och dina tankar genom visuella medel.

- Förstå vilka rättigheter samt skyldigheter som finns vid bruk av bilder. 

 

Bedömning: 

Vid bedömningen av din bildframställning kommer jag att titta på:

- Hur väl du "översätter" din idé till en bild.

- Hur väl du använder tekniken i ditt bildskapande.

 

Jag kommer även bedöma:

- Ditt deltagande under lektionen där jag tittar på din process.

- Din förmåga att tala om bilder och presentera din bild.

 

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

 Vi kommer att arbeta med denna uppgift under v. 2 - v. 11:

v.2 Satir - Presentation av uppgift                              

v.3 Satir - Skiss                                                           

v.4 Satir - Teckning                                                       

v.5 Satir - Redovisning

v. 6 Karikatyr - Presentation av uppgift och teckning

v. 7 Karikatyr  - Teckning och Redovisning 

v. 8 LOV

v. 9 Yttrandefrihet och Integritet

v. 10 PRAO

v. 11 PRAO

v. 12 Yttrandefrihet och Integritet                              

 

Språkmål:

Du ska kunna tala om betydelsen i andra bilder samt kunna förklara din ståndpunkt.

Du ska kunna presentera din bild och redogöra för dina val.

 

Begreppslista:

- Karikatyr

- Satir

- Provocerande konst

- Samhällskritik

- Proportioner

- Yttrandefihet

- Integritet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Satir & Karikatyr

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa bilder
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg & material
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Formulera & välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: