Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Konsten att påverka

Skapad 2018-01-15 13:45 i Ärentunaskolan Uppsala
Konsten att påverka
Grundskola 7 – 9 Svenska
I olika typer av tidningar är krönikan ett återkommande inslag. Krönikan är en kort, personligt skriven text som kommenterar eller reflekterar över något aktuellt ämne. Ofta tar krönikan sin utgångspunkt i en konkret situation: något som författaren varit med om, sett eller hört. Många krönikor ifrågasätter något, argumenterar för något eller vill få oss som läser att se med nya ögon. Vi kommer också att läsa om hur musiken kan påverka oss. T ex när många människor sjunger samma sång tillsammans händer något med de människorna – det vet alla som varit på en konsert med sitt favoritband. På samma sätt fungerar musik i klacken på en fotbollsmatch och i liknande sammanhang.

Innehåll

Centralt innehåll

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar.
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Kunskapskraven i LGR 11

 • Skriva olika texter med språklig variation.
 • Beskriva och förklara med ämnesrelaterat språk.
 • Förmedla texters budskap.
 • Ge omdömen om texters innehåll och bearbeta egen text utifrån respons.

 

Utvärdering sker löpande under arbetets gång; muntliga diskussioner, skriftliga uppgifter samt avslutande skrivuppgifter (krönika samt låttext/dikt).

 

 

                                                                      Lycka till!

                                                                      Viktor      

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: