Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundsär: Teknik, åk 3, Designprojektet

Skapad 2018-01-15 14:12 i Slöingeskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundsärskola 3 Teknik
Vi kommer att designa och konstruera en 8-kamp och sedan visa på Slöinge-festivalen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklasr

Du kommer att planera och utföra en enkel konstruktion tillsammans i grupp. 

Bedömning - vad och hur

Vad:

Du visar att du kan:

 

 - känna igen och analysera tekniska lösningar utifrån hur de fungerar och vad de ska användas till

- känna igen problem och veta vad som behövs inom teknik för att hitta lösningar

- använda teknikområdets ord och begrepp

- dokumentera ditt arbete

 

Hur:

Genom ditt arbete i grupp där ni planerar och tillverkar en del i en 8-kamp.

Genom er dokumentation i form av skisser och modell och er slutliga konstruktion.

 

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:

- Designprojektet där hela skolan medverkar

- uppgifter i grupp

- teoretiska och praktiska uppgifter

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-6
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda, utformade och fungerar samt ge förslag på hur de kan förändras.
  Tk  1-6
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-6
 • Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan bidra till resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
  Tk  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att undersöka och beskriva föremål med enkla mekanismer och bidrar till resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
  Tk  E 6
 • Eleven kan bidra till att utforma förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
  Tk  E 6
 • Utifrån instruktioner eller förebilder medverkar eleven i att genomföra enkla konstruktionsarbeten.
  Tk  E 6
 • Eleven bidrar också till resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
  Tk  E 6
 • Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet.
  Tk  E 6
 • Eleven medverkar i att använda redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Tk  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: