Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklam, nyheter och information vt -18

Skapad 2018-01-15 14:17 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Arbetsområde om reklam och infomation
Grundskola 6 Svenska Bild Samhällskunskap
Massmedia och reklam spelar en allt större roll i våra liv. Ibland kan det vara svårt att se skillnaden mellan reklam, nyheter och information. För att bli mer medvetna kommer vi under det här arbetsområdet att titta på olika massmedier och reklam på ett kritiskt sätt. Dagligen möts vi av bilder, många av dem är reklambilder. Vad är reklam? Varför finns den och vad vill den? Hur påverkar den oss? Vad är skillnaden mellan reklam, nyheter och information?

Innehåll

Mål

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 
 • formulera dig i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet 
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktion

Arbetssätt:

 • Du kommer att arbeta med information av olika slag och lära dig ord som har med området att göra.
 • Du kommer att lära dig skillnader mellan reklam, nyheter och information.
 • Du kommer att få presentera  en nyhet muntligt och skriftligt.
 • Du kommer att analysera och diskutera olika reklambilder och reklam av olika slag.
 • Du  kommer att tillverka en reklamaffisch samt i grupp göra en reklamfilm.
 • Du kommer att få ge respons på kamraternas arbeten och ta emot respons på dina arbetet

Bedömning:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga i att: 
 • formulera dig i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet 
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktionUtvärdering

Utvärdering:

Hur tror du reklam påverkar oss?

Varför är det viktigt att vara källkritisk

Matriser

Sv Sh Bl
Svenska åk 6

Förväntas nå målen i slutet av åk 6
E
C
A
Skriva texter
Jag kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Stavning
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Ge omdömen om & bearbeta text
Jag kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt. .
Jag kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
Jag kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Sv Sh Bl
Bild åk 6

Aktuell kunskap ej bedömd ännu
Förväntas nå målen i slutet av åk 6
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Framställa bilder
Jag kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Jag kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett utvecklat bildspråk och ganska så väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Jag kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Presentera bilder
Jag kan presentera mina bilder med viss anpassning till syftet.
Jag kan presentera mina bilder med ganska så god anpassning till syftet.
Jag kan presentera mina bilder med god anpassning till syftet.
Ge omdömen om arbetet
Jag kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Jag kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Resonemang & koppling
Jag kan föra enkla och till viss del motiverade samtal om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Jag kan föra utvecklade och relativt väl motiverade samtal om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Jag kan föra utvecklade och väl motiverade samtal om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Sv Sh Bl
Samhällskunskap åk 6

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Jag värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Jag värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Jag värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Information & källor
Jag kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: