Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4B

Skapad 2018-01-15 14:52 i Mjälgaskolan Borlänge
Här är mål, undervisning och bedömning för Matteborgen 4B.
Grundskola 4 Matematik

Matematik är ett spännande och roligt ämne att jobba med. I vår nya bok kommer vi att att lösa olika matematiska problem tillsammans och enskilt.

Innehåll

Mot dessa mål och kunskapskrav arbetar vi:

Kapitel 8 Geometri:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

- kunna avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig,

- kunna namnen på olika månghörningar,

- förstå vad som menas med förstorning och förminskning,

- känna till egenskaper och namnet på några geometriska objekt

- förstå och använda skala.

Kapitel 9 Bråk:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

- kunna läsa 1/2, 1/4, 1/5, 1/10, 2/3, 5/6 och 3/8,

- kunna avläsa bilder av bråk,

- veta hur många delar det går på en hel,

- kunna storleksorda bråk.

Kapitel 10 Multiplikation och division:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

- räkna multiplikation med större tal, t.ex. 3 x 4 174,

- räkna med division, metod liggande stolen. (Metod hämtas ur annat material.)

- använda multiplikation och division i textuppgifter vid problemlösning.

Bedömning

 Bedömning sker när du arbetar:

 • muntligt vid genomgångar.
 • muntligt i  par/gruppuppgifter.
 • skriftligt på lektionerna.

samt dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.

Eleverna gör självbedömningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matris till Matteborgen 4B

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
8:1 Kapitel 8 Geometri
Du ska kunna avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Du kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Du har goda kunskaper när du avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
8:2
Du ska kunna namnen på olika månghörningar.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du namnger olika månghörningar.
Du kan namnen på olika månghörningar.
Du har goda kunskaper då du namnger olika månghörningar.
8:3
Du förstår och använder skala.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska förstå och använda skala.
Du kan förstå och använda skala.
Du har goda kunskaper då du förstår och använder skala.
9:1 Kapitel 9 Bråk
Du ska kunna läsa olika bråk 1/2, 1/4, 1/5, 1/10, 2/3, 5/6 och 3/8.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du läser olika bråk som 1/2, 1/4, 1/5, 1/10, 2/3, 5/6 och 3/8.
Du kan läsa olika bråk som 1/2, 1/4, 1/5, 1/10, 2/3, 5/6 och 3/8.
Du har god kunskaper att läsa olika bråk som 1/2, 1/4, 1/5, 1/10, 2/3, 5/6 och 3/8.
9:2
Du ska kunna avläsa bilder av bråk och skriva bråket.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska avläser bilder av bråk och skriver bråket.
Du kan avläsa bilder av bråk och skriva bråket.
Du har goda kunskaper då du avläsa bilder av bråk och skriva bråket.
9:3
Du ska veta hur många delar det går på en hel.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska skriva hur många delar det går på en hel.
Du kan skriva hur många delar det går på en hel.
Du har goda kunskaper i att skriva hur många delar det går på en hel.
9:4
Du ska kunna storleksordna bråk.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska storleksordna bråk.
Du kan storleksordna bråk.
Du har goda kunskaper i att storleksordna bråk.
10:1 Kapitel 4 Multiplikation och division
Du ska kunna räkna multiplikation med större tal, t.ex. 3 x 4 174.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska räkna multiplikation med större tal, t.ex. 3 x 4 174.
Du kan räkna multiplikation med större tal, t.ex. 3 x 4 174.
Du har goda kunskaper räkna multiplikation med större tal, t.ex. 3 x 4 174.
10:2
Du ska kunna räkna division med metoden liggande stolen. (Metod hämtas ur annat material.)
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska räkna division med metoden liggande stolen.
Du kan räkna division med metoden liggande stolen.
Du har goda då du räkna division med metoden liggande stolen.
10:3
Du ska kunna använda multiplikation och division i textuppgifter vid problemlösning.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska använda multiplikation och division i textuppgifter vid problemlösning.
Du kan använda multiplikation och division i textuppgifter vid problemlösning..
Du har goda kunskaper då du ska använda multiplikation och division i textuppgifter vid problemlösning.

Ma
Matteborgen 4B

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målen med god marginal
Tid
Du ska kunna läsa och skriva datum samt leta reda på uppgifter i almanackan
 • Ma  4-6
Du kan läsa datum men är osäker på att skriva på olika sätt, du kan läsa av almanackan.
Du behöver bli säker på ett sätt att skriva datum.
Du kan läsa och skriva datum på olika sätt, du kan leta reda på uppgifter i almanackan.
Du läser och skriver datum på rätt sätt utifrån olika situationer Du kan leta reda på uppgifter i almanackan.
Du ska kunna analog och digital tid.
 • Ma  4-6
Du kan läsa av och förstå analog tid men behöver träna mer på digital tid.
Träna på att använda klockan även på din fritid så att du märker nyttan med att kunna klockan.
Du kan läsa av och förstå analog och digital tid.
Du är säker på både analog och digital tid.
De fyra räknesätten
Du ska kunna addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10 000 Du kan avrunda till närmsta tiotal, hundratal och tusental
 • Ma
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan addera och subtrahera mindre tal men behöver träna mer för att bli säker på att räkna även med större tal. Du är osäker på att avrunda tal.
Du behöver välja en algoritm som passar dig och som du blir säker på att använda. Du behöver träna på att avrunda med hjälp av en tallinje ex. ett måttband.
Du kan addera och subtrahera femsiffriga tal och känner dig ganska säker då du räknar. Du kan avrunda tal.
Du har inga som helst svårigheter med att addera och subtrahera femsiffriga tal, du kan även räkna med ännu större tal. Du är helt säker på att avrunda även större tal.
Du ska kunna algoritmer för de fyra räknesätten ex. skriftlig huvudräkning, uppställning, kort division, multiplikation med större tal samt räkna med miniräknare
 • Ma
 • Ma  4-6
Du kan algoritmer i addition och subtraktion. Du är osäker på skriftliga räknemetoder i multiplikation och division.
Du behöver automatisera multiplikationstabellerna 0-10, så att du kan koncentrera dig på själva algoritmen och få upp hastigheten när du räknar.
Du kan algoritmer för de fyra räknesätten. Du kan använda miniräknare.
Du har inga som helst svårigheter med de fyra räknesätten. Du kan använda miniräknare.
Geometri
Du ska kunna avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig samt kunna namnge olika månghörningar
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du är osäker på begreppen rät, spetsig och trubbig. Du kan namnen på olika månghörningar.
Du behöver träna på att använda begreppen.
Du kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig. Du kan namnen på olika månghörningar.
Du vet vad rät, spetsig och trubbig vinkel är och använder dig av begreppen i vardagen. Du kan namnen på flera månghörningar.
Du ska förstå vad som menas med förstoring och förminskning Du ska förstå och använda begreppet skala
 • Ma  4-6
Du förstår vad som menas med förstoring och förminskning. Du är osäker på begreppet skala, du kan med hjälp förstora och förminska på rätt sätt.
Du behöver öva på att förstora och förminska geometriska figurer.
Du förstår vad som menas med förstorning och förminskning. Du kan använda begreppet skala.
Du förstår vad som menas med förstorning och förminskning. Du förstår och kan använda begreppet skala.
Bråk
Du ska kunna läsa, skriva och storleksordna bråk
 • Ma  4-6
Du kan skriva bråk, du är osäker på att säga dem. Du är osäker på att storleksordna bråk.
Du behöver träna på att säga ordningstalen. Du behöver se bilder av bråk för att kunna storleksordna bråk. Försök även att tänka bilder i huvudet. Träna gärna hemma, ex. dela en tårta med dina syskon.
Du kan läsa, skriva och storleksordna bråk.
Du kan läsa, skriva och storleksordna bråk. Du kan även avläsa bilder av mer komplicerade bråk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: