👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattelek

Skapad 2018-01-15 15:00 i Fågelskolans Särskola Lunds för- och grundskolor
Eleverna ska efter sina förutsättningar kunna använda sitt matematiska tänkande i olika situationer och ges förutsättningar att i samspel med andra kommunicera om matematik.
Grundsärskola 3 – 6 Kommunikation Verklighetsuppfattning Vardagsaktiviteter
Matematik är roligt och finns överallt!

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Eleverna ska ges möjlighet att upptäcka matematiken under skoldagen på ett lekfullt sätt.

De ska ges möjligheter att lära sig och förstå grundläggande matematiska begrepp utifrån sina förutsättningar och i samspel med andra kommunicera matematik.

Genom att bli medveten och ha kunskap skapas större möjligheter för delaktighet, självständighet och därmed bättre livskvalitet.

 

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi kommer att arbeta med följande innehåll:

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi lyfter fram och synliggör matematiken i alla ämnesområden under hela skoldagen både inne och utomhus. Vi är lyhörda för vad eleverna själva tar upp och pratar om och använder oss av det i undervisningen. Vi sätter ord på olika matematiska begrepp. Vi arbetar i helklass, mindre grupper eller enskilt.

 

 • Konkret material för att öka förståelsen

 • I olika vardagssituationer som t.ex. hämta 2 gafflar, jämföra vem som är längst, mäter olika föremål med linjal, hur många böcker har vi lånat

 • Genom samlingen där vi bl.a. använder oss av almanackan, månadsburkar, ramsräknar, konkret addition och subtraktion, tid och klockan

 • I olika lekar och aktiviteter för vi in matematiken 

 • Tipsrundor i närmiljön med olika teman att känna igen geometriska former, tal och siffror t.ex.

 • Eleverna använder sig av olika matematiska appar på iPad

 • Bygga mönster i olika material

 • På hemkunskapen följer eleverna enklare bildrecept och använder olika måttsatser

 

 

 

Målet för temat är kopplade till läroplansmålen nedan.

 

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Här kopplar du kunskapskraven från läroplanen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  7-9
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
  VAA  7-9
 • Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.
  VAA  7-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  7-9
 • Geometriska figurer och namn på några av dessa, till exempel cirkel, kvadrat och triangel.
  VEU  7-9
 • Längd, volym och massa och hur de kan mätas, storleksordnas och jämföras.
  VEU  7-9
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  7-9
 • De fyra räknesätten i praktiska situationer.
  VEU  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
  VAA   9
 • Eleven kan laga mat och genomföra andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i ramsräkning.
  VEU   9
 • Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Eleven kan ramsräkna, läsa och ordna tal inom heltalsområdet och lösa matematiska uppgifter med betydelse för eleven.
  VEU   9
 • Eleven beskriver och sorterar också konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Dessutom jämför eleven några olika sträckor, massor och volymer och sorterar sedlar och mynt efter värde.
  VEU   9

Matriser

VAA VEU KOM
Kunskapskrav verklighetsuppfattning och kommunikation

Nivå 1
Kunskapskrav för grundläggande kunskaper (efter elevens förutsättningar)
Nivå 2
Kunskapskrav för grundläggande kunskaper (efter elevens förutsättningar)
Nivå 3
Kunskapskrav för fördjupade kunskaper (efter elevens förutsättningar)
Nivå 4
Kunskapskrav för fördjupade kunskaper (efter elevens förutsättningar)
Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras och kategoriseras utifrån sina egenskaper. Geometriska figurer och namn på några av dessa, till exempel kvadrat, triangel och cirkel
 • VEU  7-9
Du kan med stöd delta i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
Du kan delta i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
Du kan med stöd beskriva och sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
Du kan beskriva och sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för ange antal och ordning. Ramsräkning.
 • VEU  7-9
Du kan med stöd delta i ramsräkning.
Du kan delta i ramsräkning.
Du kan med stöd ramsräkna, läsa och ordna tal inom heltalsområdet och lösa matematiska uppgifter med betydelse för dig.
Du kan ramsräkna, läsa och ordna tal inom heltalsområdet och lösa matematiska uppgifter med betydelse för dig.
Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation, till exempel för att kunna samspela med andra.
 • KOM  7-9
Du kan med stöd identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Du kan identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Du kan med stöd använda ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Du använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Ny aspekt
Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas
 • VAA  7-9
Du kan med stöd delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljön
Du kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljön
Du kan med stöd laga mat och genomföra andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljön
Du kan laga mat och genomföra andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljön