Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan för Lokatterna våren 2018

Skapad 2018-01-15 15:02 i Stentägtens förskola Söderhamn
Förskola
Vårt värdegrundsarbete kommer att utgå från " De tio små kompisböckerna". Vi kommer att läsa en bok i taget och arbeta vidare med den. Detta kombineras med aktiva samtal och dialoger tillsammans med barnen.

Innehåll

Nuläge

vill att barnen Vi ska bli en bra kompis samt lära sig respektera och ta hand om varandra.

Gruppen har blivit trygga med varandra under hösten.

Vi har nyligen skolat in 2 nya barn.

 

 

Mål

Vi vill att barnen ska få en medvetenhet om sin egen roll i olika situationer.

Vi kommer att arbeta med  en bok i taget som vi läser och diskuterar tillsammans med barnen.

Vi vill att barnen ska få verktyg att lösa konflikter samt vara en bra kamrat.

Genom att uppmuntra barnen att hjälpa varandra vill vi skapa en god sammanhållning och kamratskap i gruppen.

 

 

 

Syfte

Det är viktigt för barnen redan i tidig ålder lära sig respektera varandra.

 

Genomförande

Vi läser böckerna med lokatterna och diskuterar på deras nivå.

Vi fortsätter under vårterminen.

 

 

 

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi tar bilder på verksamheten med lokatterna.

Ansvar

Vi pedagoger gör det tillsammans.

Uppföljning

Uppföljning i slutet av terminen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: