Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - De fyra räknesätten åk 3 VT 2018

Skapad 2018-01-15 15:24 i Uggleskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar utifrån boken "Mattedetektiverna 3A".
Grundskola 3 Matematik
I detta område kommer du att få träna på de fyra räknesätten.

Innehåll

Elevdel

Mål för arbetsområdet

Du ska utveckla din förmåga att:

 • använda dig av begreppen: term, summa, differens, skillnad, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot
 • räkna med hjälp av uppställning
 • träna på multiplikationstabellerna 1 till 10
 • se och förstå skillnaden mellan 3 x 4 och 4 x 3
 • dividera i talområdet upp till 100
 • använda miniräknare
 • avgöra om svaret är rimligt
 • skriva räknehändelser till givna tal

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • räkna med hjälp av uppställning
 • avgöra om svaret är rimligt
 • skriva räknehändelser till givna tal

 

Undervisning

Vi kommer att arbeta med:

 • genomgångar
 • gruppdiskussioner
 • arbeta i boken
 • arbeta laborativt enskilt och i par
 • rörelse och sång

 

Lgr11

Syfte

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik - De fyra räknesätten åk 3 HT 2015

Rubrik 1

Bedömningsmatris - De fyra räknesätten
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Förmågan att använda och räkna med uppställning
Du använder och räknar med uppställning med stöd av en pedagog.
Du använder och räknar med uppställning när det inte blir en övergång till en annan talsort.
Du använder och räknar med uppställning när det blir en övergång till en annan talsort.
Ny aspekt
Förmågan att avgöra rimlighet
Du följer med och förstår om ett problem är rimligt när någon annan förklarar problemet.
Du förklarar ett problem och kan även förklara om svaret är rimligt.
Ny aspekt
Förmågan att skriva egna problem
Du skriver enkla problem.
Du skriver problem som innehåller mer information som mottagaren ska tolka och använda.
Du skriver problem som det finns flera olika lösningar på.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: