Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering, Köttbullar och Kottar, VT 18

Skapad 2018-01-15 16:16 i Förskolan Swedenborg LiCa förskolor
Förskola
Vi kommer att jobba med närområdet i vår och använda oss av enklare teknik och appar på iPaden.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Barnen i de här grupperna börjar bli trygga i vår förskolemiljö och ska nu få utforska vår närmaste närmiljö runt förskolan. De visar intresse och pratar och uppmärksammar saker när vi går på promenader. De ska få prova på olika byggmaterial som tex duplo och plusplus. De kommer också få utforska några enklare appar på iPaden.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte – Vi vill fånga barnens intressen och lära dem om närmiljön och få dem intresserade av enklare teknik.

Läroplansmål - Se nedan

·    Målkriterier –

 • Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:
 • Känner till sin närmiljö och känner sig trygga i den.
 • Är trygga i sin identitet.
 •  Kan använda sig av enklare appar på iPaden.

Metod, och material Hur gör vi?

Metod – På onsdagar har de här grupperna utedag och får då möjlighet att gå på utflykter. På torsdagar kommer ha möjlighet att vara inne på förmiddagarna och utforska enklare teknik.

Förutsättningar - På onsdagar och torsdagar arbetar vi i åldersindelade grupper. I Köttbullegruppen är de barn som är födda 2014 och 2015 och Kottar är de barn som är födda 2016. Ansvarig för Köttbullarna är Zanna och ansvarig för Kottarnas planering är Karolina och Jessica.

Dokumentation - Vi kommer att använda oss av iPad, film, bilder och text. Vi vill dokumentera barnens lärprocesser och deras tankar och reflektioner.

 

Förberedelser - Vilket material behövs? Papper och penna för att anteckna barnens tankar och reflektioner. De kommer att använda sig av olika byggmaterial som finns på avdelningen. iPaden för att utforska enklare appar.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: