👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogisk planering - Tal och språk - Gurkan

Skapad 2018-01-15 16:53 i Kålhagens förskola Natt och Dag Hudiksvall
Förskola
Vi strävar efter att utveckla intresse för tal- och skriftspråket.

Innehåll

 

Arbetsområde/Tema/projekt: Tal och språk               

Tidsperiod:  Jan - Feb 2018

Förskolans namn: Kålhagens förskola

Grupp: Gurkan

Barnens ålder: 2,5 - 6

År och datum:

 

Vilket innehåll ska behandlas? 

Talspråk och uttal, skriftspråk, berättande

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig utveckla?/Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner? 

Känna till bokstäverna i sitt namn, våga leka med ljud, förståelse för skriv- och läsriktningen, lyssna på någon annan som berättar något och våga berätta själv. Belysa bild- och teckenstöd.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig? 

- Mestadels tisdagar och onsdagar på avdelningen och torsdagar i tvärgrupper.
- Berättarnian, alfabetet i saltdeg, bokstäver till ljusbordet, belysa skrivandet i vardagen, brev i någon form, ljudtränarsånger, egen namntavla, välja ut en ny matramsa med tecken, och en teckensång.
- Observationer
- Vi uppmärksammar barnens tankar och idéer.
- Alla ansvariga.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations och utvärderingsmetoder?

- Dokumentationer på väggen och i deras egna böcker.

Planeringen upprättad av:
Sandra, Emelie, Kerstin

 

Utvärdering
Vi tycker att vi jobbat på bra och hunnit med det mesta i vår planering, dock inte något brev.
Vi ser att barnen gjort framsteg inom de mål vi satt upp. 
Alla barn har fått någon form av dokumentation till sin bok.
Vi märker att det blir lättare att ro verksamheten i hamn de tisdagar vi tar in vikarie för Kerstins mentorstid.
Vi måste bli bättre på att planera in ett avslut för aktiviteterna, där barnen får möjlighet till reflektion.
Vi får mycket respons från föräldrar som set ett ökat intresse för bokstäver hos sina barn, samtidigt som vi ser hur barnen samarbetar och lär av varandra.