Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

London

Skapad 2018-01-15 17:04 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 5 Engelska
Du kommer att fokusera på en sevärdhet i London och skriva en faktatext om den sevärdheten. När alla klasskamrater är färdiga med sina faktatexter skall vi gå på en låtsas guidad tur i London.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • att söka användbar fakta från flera källor
 • att sammanställa den fakta du hittar till en egen faktatext.
 • att muntligt presentera din sevärdhet.
 • lyssna på dina klasskamraters presentationer.
 • Lyssna och förstå enkel engelska både muntligt och skriftligt.
 • hur du kan utöka ditt ordförråd
 • olika artighetsfraser som du kan ha nytta av om du besöker ett engelsktalande land.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • gemensamt titta på en film om London på engelska.
 •  leta fakta om en sevärdhet.
 • skriva en egen faktatext utifrån den fakta du hittat (du måste använda minst två källor)
 • kontrollera den egna texten med hjälp av en checklista.
 • ge och ta kamratrespons på faktatexten.
 • muntligt presentera din sevärdhet  (Vi går på en låtsas sightseeing i London)
 • lyssna på engelska nyheter och svara på frågor för att kontrollera hörförståelsen.
 • sjunga sånger om London
 • träna på  artighetsfraser i dialoger " Tourist in London"
 • titta på The Grammar Company - politeness

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • du skriver en faktatext utifrån den fakta du hittat (minst två källor behövs)
 • du presenterar din sevärdhet muntligt.
 • du deltar i hörförståelseövningarna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: