Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållfasthet, material, uppfinning, design - VT18, åk 7

Skapad 2018-01-15 18:49 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Bild Teknik
Ett ämnesövergripande projekt mellan bild och teknik.

Innehåll

Syfte

Se utdrag ur LGR11 nedan.

Metod/Undervisning

Vi kommer att arbeta med arbetsområdet under både bild- och tekniklektionerna, med start i vecka 5. Arbetsområdet kommer att pågå under cirka sex veckor.

Vi kommer att ha gemensamma teori-genomgångar i klassen där du har möjlighet att visa dina kunskaper och fråga frågor utifrån det du lär dig.

Med hjälp av den teoretiska kunskapen kommer du att välja en produkt att arbeta med både teoretiskt och praktiskt. Denna del kommer att vara enskild. Du ska färdigställa skisser och en fysisk modell, samt dokumentera din process. Du ska även lämna in ett skriftligt arbete om uppfinningar, bakomliggande drivkrafter, deras betydelse samt konsekvenser.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske löpande under lektionerna, därför är det viktigt att du arbetar aktivt och är delaktig i arbetsområdets olika moment.

Vi kommer att bedöma:

De kunskaper och förmågor du visar under lektionstid.

Dina enskilda inlämningar:

 • Idé-skiss
 • Val av material, som ska motiveras
 • Funktions-skiss med mått, skalenlig
 • Fysisk modell
 • Rapport: dokumentation av skapandet steg för steg, foton på produkt, reflektioner, motiveringar till ändringar
 • Arbete om uppfinningar

 

Centralt innehåll

Se utdrag ur LGR11 nedan.

Begrepp

Vi kommer bland annat att arbeta med följande begrepp:

 • Tryckhållfasthet
 • Draghållfasthet
 • Böjning
 • Elasticitet
 • Hårdhet
 • Balkar
 • Armering
 • Korrugering
 • Fackverk
 • Sandwichmaterial
 • Anisotropa material
 • Sammanfoga och fästa

Uppgifter

 • Teknik - rapport om produkt och arbete om uppfinning

 • Text om Uppfinning (någon annans)

 • Produkt-rapport

 • Teknik - rapport om produkt och arbete om uppfinning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  E 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
  Tk  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  E 9
 • Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: