Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måla, teckna, rita

Skapad 2018-01-15 19:11 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 5 Bild
Nu ska vi fokusera på att skapa och bearbeta egna bilder!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Bedömning - vad och hur

Du kommer bli bedömd på din förmåga att:

- Framställa olika typer av bilder där ditt budskap tydligt framgår

- Använda dig av olika tekniker och verktyg

-Formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetsprocessen framåt

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med bildframställning där du får använda dig av olika verktyg och tekniker. D

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: