Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 5

Skapad 2018-01-15 22:10 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Bild
Undervisningen i Bild ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att: • uttrycka budskap med bilder • skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material • undersöka och visa olika ämnesområden med bilder • analysera uttryck, innehåll och funktioner i bilder förr och nu

Innehåll

Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar.

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap samt att framställa bilder med olika tekniker och material.

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med bildframställning för olika syften samt prova på olika tekniker för bildframställning. 

Arbetssätt

*göra bilder utifrån olika tekniker.

*prata om och redovisa hur man kan uttrycka sig genom bilder och färger.

*arbeta med att uttrycka sig i bilder som är skapade utifrån egna idéer.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

utföra  praktiska uppgifter och delta  i diskussioner om bilder. 
framställa bilder som förmedlar ett visst budskap.
använda olika tekniker för bildframställning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bild åk 5 Allmåsskolan

Insats krävs
påväg att uppnå grundläggande kunskaper
uppvisar goda kunskaper
Uppvisar mycket goda kunskaper
Berätta med bilder
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan skapa enkla bilder som berättar och visar vad någon varit med och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett ganska bra sätt.
Du kan skapa utvecklande bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett bra sätt.
Du kan skapa välutvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett mycket bra sätt
Tekniker, verktyg och material
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material. Du använder dem på ett varierat och mycket bra sätt och med många ideér för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Kombinera färger och former
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett ganska bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett mycket bra sätt i dina bilder.
Arbetsprocessen
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du bidrar till att ge förslag på och väljer arbetssätt som gör ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du väljer arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du väljer arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Reflektion
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Föra resonemang om dina bilder
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan diskutera på ett enkelt sätt uttryck, innehåll och funktion av ditt arbete.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt uttryck, innehåll och funktion av ditt arbete.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt uttryck, innehåll och funktion av ditt arbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: