Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vatten och Miljö, åk4

Skapad 2018-01-16 05:53 i Vänge skola Uppsala
Grundskola 4 Biologi Kemi Svenska som andraspråk Fysik Svenska Geografi
Är det verkligen så att vi dricker samma vatten som dinosaurierna gjorde? Kan det vatten som finns i en sjö i Sydafrika komma till Sverige? Vad är det för skillnad på saltvatten och sötvatten? Kan man dö om man inte får rent vatten? Hur mycket vatten går det åt när man duschar? Hur ser en vattenmolekyl ut? Varför flyter Stenabåten? Detta och mer därtill skall vi tillsammans fundera över i tema Vatten och Miljö.

Innehåll

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån din förmaga att:

 • förstå och förklara vattnets kretslopp
 • beskriva vattnets egenskaper
 • samtala om och beskriva människans behov av rent vatten
 • samtala om och ge exempel på människans beroende av och påverkan på naturen
 • genomföra undersökningar
 • dokumentera undersökningar med text och bild
 • resonera om likheter och skillnader mellan dina resultat och andras resultat i undersökningar

Under lektionerna kommer vi att:

Läsa, se på film, söka information, samtala och resonera, undersöka och laborera, skriva och dokumentera samt studiebesök.

Ur kursplanen

Kunskapskrav för betyget A

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Sv Bi Ke Ge SvA
Bedömningsmatris Tema Vatten och Miljö

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhällskunskap
Kunna förklara männsikans beroende av rent vatten.
Du kan förklara vad rent vatten är. Du kan föra ett enkelt resonemang kring människans beroende av rent vatten.
Du kan förklara vad rent vatten är och kan även färklara tillgången till vatten över jorden. Du kan föra ett resonemang kring människans beroende av rent vatten och hur det påverkas av tillgången till rent vatten.
Du kan föra ett utvecklat resonemang kring människans beroende av vatten. Du kommer med egna frågor och funderingar som leder samtalet framåt.
NO och Geografi
Kunna beskriva vattnets kretslopp.
Du vet vad en kretslopp är. Du kan beskriva vattnets kretslopp på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva vattnets kretslopp och kan ge tydliga exempel.
Kemi
Kunna beskriva vattnets egenskaper.
Du vet vad egenskaper är. Du kan ge några få egenskaper av vatten..
Du kan beskriva flera egenskaper av vatten.
Du kan beskriva vattnets egenskaper på ett tydligt sätt och använder naturvetsnskpaliga uttryck.
NO
Kunna genomföra olika undersökningar.
Du kan genomföra en enkel undersökning på egen hand. Du ställer en egen hypotes.
Du genomför olika undersökningar på egen hand. Du ställer en hypotes i början och försöker dra en egens slutsats.
Du kan genomföra olika undersökningar på egen hand. Du ställer en hypotes och drar slutsatser som leder samtalet/ undersöknigarna framåt
NO
Kunna dokumentera.
Du dokumenterar på ett mycket enkelt sätt.
Du dokumenterar på ett tydligt sätt.
Du dokumenterar på ett tydligt sätt och förstärker dokumentationen med bilder, kolummer, tabeller osv.
Svenska
Kunna skriva en faktatext
Du skriver en enkel faktatext indelad i stycken med underrubriker. Du använder något ämnesspecifikt ord.
Du skriver en utvecklad faktatext indelad i flera stycken med tydligt innehåll och struktur. Du använder några ämnesspecifika ord.
Du skriver en välutvecklad faktatext med inledning, fakta i flera stycken och tydligt innehåll. Du använder många ämnesspecifika ord.
Geografi
Namngeografi
Du kan namnge något hav, någon sjö och älv som finns i och omkring Sverige. Du känner dessutom till var det finns någon stor hamn i Sverige.
Du kan namnge några hav, sjöar och älvar som finns i och omkring Sverige. Du kan dessutom namnge flera stora hamnar i Sverige.
Du kan namnge flera hav, sjöar och älvar som finns i och omkring Sverige och dessutom namnge flera stora hamnar i Sverige.
Geografi
Kunna föra resonemang om hållbar utveckling
Du kan föra ett enkelt resonemang om vad man kan göra för att arbeta för en hållbar utveckling vad gäller vatten.
Du kan föra ett utvecklat resonemang om vad man kan göra för att arbeta för en hållbar utveckling vad gäller vatten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: