Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det långa 1800-talet

Skapad 2018-01-16 08:28 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk Historia
Tiden strax före och efter 1800-talet är en av de tidsåldrar då stora omvälvningar, på både det politiska och idémässiga planet, kom att ändra livsvillkoren för de flesta människorna i västvärlden. Vad som hände och varför det hände ska vi nu försöka ta reda på.

Innehåll

 

Inledning

 

 

 

 

Vi ska nu börja arbetet med det långa 1800-talet. Detta är en händelserik tidsperiod och sträcker sig från amerikanska frihetskriget (1776) till första världskrigets utbrott (1914). Under denna tid genomgick samhället stora förändringar i stora delar av världen. På svenska lektionerna kommer ni prata om vilka författare, böcker och idéer som kom att påverka och omforma människor och världen. Vad detta kom att innebära och vilka förändringar som samhället genomgick kommer vi gå igenom under lektionerna i historia. 

 

Planering

 

 

 

Vi kommer arbeta med det långa 1800-talet fram tills v 12. Eftersom det är en lång period med mycket som händer i världen har vi valt att dela upp det i två arbetsområden. 

 

Arbetsområde 1: (v. 4-7)

 

Historia

Under denna tid arbetar vi med revolutionerna, mera bestämt den amerikanska (även kallad amerikanska frihetskriget) och den franska revolutionen under 1700-talet. Jag kommer varva genomgångar (Prezi) med eget arbete. I vårt classroom (SO) lägger jag upp materialet vi arbetar med och en länk till Prezi om du vill titta vidare på denna. Text att läsa, frågor och begrepp finns även bifogade i detta häfte. 

 

Det första arbetsområdet avslutas v. 7 med ett skriftligt SO/SV prov.    

 

Viktigt är att följa med på genomgångarna, ta egna anteckningar, läsa och svara på frågorna och arbeta med ord och begrepp. Har du gjort detta är du redo för provet!

Svenska

Under denna tid kommer vi att fokusera på upplysningen och vad det innebar, både ur ett litterärt och ett idéhistoriskt perspektiv.  Vi kommer gå igenom några viktiga författare, filosofer och vetenskapsmän samt läsa utdrag från några av deras texter. Texterna kommer jag lägga digitalt på classroom (svenska). Det är viktigt att du antecknar under föreläsningar samt förbereder dig till textdiskussionerna på fredagar.  

 

Arbetsområde 2: (v. 9-12)

 

Historia

Vi lämnar nu 1700- talet och går in i 1800-talets händelser. Här utgår vi från en världskarta och dyker ner i begrepp som kolonialism, imperialism, nationalism, emigration mm. Vi ska även titta på vad som händer i Norden under denna tid. Syftet är att få en övergripande bild om vad som händer i världen under 1800- talet och det som ligger till grund för världskrigen under 1900-talets första hälft. Vi kommer att ha genomgångar, bildanalyser, diskussioner och eget arbete under detta arbetsområde. I vårt classroom finns punkter från genomgångarna, frågor och begrepp till området att arbeta med. Vecka 9 får du arbetsmaterial till detta. 

Arbetsområde 2 avslutas med en muntlig diskussionsexamination i grupp, där både historia och svenska ingår.

Svenska

Vi kommer i svenska arbeta med de böcker, författare, genrer och filosofer som  kom att prägla tiden från ca 1800 fram till första världskrigets utbrott 1914. Precis som under föregående arbetsområde så kommer det vara föreläsningar och textdiskussioner som kommer att vara huvudinnehållet på lektionerna. Viktigt är att vara aktiv under lektionerna och delta i diskussioner och ställa frågor samt förbereda sig till textdiskussionerna. Texterna kommer jag lägga digitalt på classroom (svenska). 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Hi Sv SvA
Historia, vt-2018, år 8 "Det långa 1800-talet"

Det långa 1800-talet

F
E
C
A
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Hi Sv SvA
Svenska vt-2018, år 8. "Det långa 1800-talet"

Det långa 1800-talet, svenska, vt-2018

F
E
C
A
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och föra resonemang
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verket & upphovsmannen
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Historiska & kulturella sammanhang
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Hi Sv SvA
Historia vt-2018, år 8 "Det långa 1800-talet" Del 2

Det långa 1800-talet

F
E
C
A
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: