Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt Hungerspelen år 8

Skapad 2018-01-16 09:09 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Vi ska under några veckor framöver läsa och prata om boken Hungerspelen av Suzanne Collins. Boken finns också filmatiserad och läsprojektet kommer att avslutas med att vi tittar på filmen.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Skönlitteratur öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje. Detta hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att forma identiteten.

Innehåll

Under följande sju veckor kommer vi att arbeta med Hungerspelen av Suzanne Collins. I samband med att ni läser boken kommer ni att skriva läslogg. jag kommer att ge er ett antal citat varje vecka som ni i er läslogg ska tänka till kring. Arbetet kommer sedan att avslutas genom att ni gör en skriftlig bedömning där ni svarar på analyserande frågor.

Läsgång Hungerspelen

Kapitel 1: Gemensamt med mig.

Kapitel 2-5: 

Kapitel 6-9: 

Kapitel 10-13:

Kapitel 14-17: 

Kapitel 18-20: 

Kapitel 21-24: 

Kapitel 25-27: 

 

Eleverna kommer att ha veckoläxa onsdag-onsdag då de ska ha läst veckans kapitel och sidor. Vi kommer sedan att på lektionstid arbeta med citaten.

Detta kommer bedömas 

 • läsa och förstå
 • analysera och reflektera över läst text både i läslogg och i bedömningen
 • diskutera kring bokens innehåll.

Se matris för ytterligare beskrivning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Läsprojekt läslogg/bedömning

E
D
C
B
A
LÄSA OCH FÖRSTÅ
Du har ganska bra läsförståelse när du läser. Du gör enkla "tankeloggar" utifrån innehållet och relaterar till viss del till omvärlden eller det du själv känner och/eller varit med om.
Du har bra läsförståelse när du läser. Du gör utvecklade "tankeloggar" utifrån innehållet och relaterar på ett bra sätt till omvärlden eller det du själv känner och/eller varit med om.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser. Du gör välutvecklade "tankeloggar" utifrån innehållet och relaterar på ett mycket bra sätt till omvärlden eller det du själv känner och/eller varit med om.
ANALYSERA
Du kan förstå och diskutera tydliga budskap i boken på ett enkelt sätt. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tycker och tänker när du jämför bok och film.
Du kan förstå och diskutera budskap som kan läsas mellan raderna i boken på ett utvecklat sätt. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tycker och tänker när du jämför bok och film.
Du kan förstå och diskutera dolda budskap i boken på ett välutvecklat sätt. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tycker och tänker när du jämför bok och film.
SKRIVA/HANTERA SPRÅKET
Du kan skriva din text med ett ganska varierat språk och du binder ihop texten på ett enkelt sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett ganska bra sätt.
Du kan skriva din text med ett varierat språk och du binder ihop texten på ett utvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett bra sätt.
Du kan skriva din text med ett mycket varierat språk och du binder ihop texten på ett utvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: