Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi

Skapad 2018-01-16 09:58 i Hälsinggårdsskolan Falun
Planering arbetsområde astronomi för årskurs 9.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Planering för arbetsområdet astronomi i årskurs 9, vt-2018.

Innehåll

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i fysik och kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska och kemiska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Under detta arbetsområde kommer följande centrala innehåll ur kursplanen i fysik att tas upp:

 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.

 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.

 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.

 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.

 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Mål för arbetsområdet

När det gäller området astronomi ska du lära dig om universums uppkomst och utveckling ur ett naturvetenskapligt perspektiv.  Du ska ha koll på vårt solsystem och vilka himlakroppar som ingår i detta. Du ska också veta lite om avstånd i rymden. Vidare ska du  kunna diskutera universums storlek och hur universum hela tiden förändras.

Arbetsformer och bedömning

 

Under detta området kommer vi att ha genomgångar och titta på film. Vi kommer också att jobba med frågor ur boken och olika diskussionsuppgifter, både enskilt och i grupp. Området kommer att bedömas genom ett avslutande prov

Matriser

Fy
Astronomi

Provet

Bedömning av det avslutande provet.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Du visar grundläggande kunskaper inom astronomi genom att ha rätt på cirka hälften av provets frågor.
Du visar goda kunskaper inom astronomi genom att ha rätt på merparten av provets frågor.
Du visar goda kunskaper inom astronomi genom att ha rätt på de allra flesta av provets frågor.
Diskussion
Du kan föra en enkel diskussion kring astronomi och du använder några enkla motiveringar när du förklarar dina tankar.
Du kan föra en utvecklad diskussion kring astronomi och du använder några utvecklade motiveringar när du förklarar dina tankar i flera led.
Du kan föra en välutvecklad diskussion kring astronomi och du använder flera utvecklade motiveringar när du förklarar dina tankar i flera led.
Upptäckter
Du kan ge exempel på någon viktigt upptäckt inom området astronomi.
Du kan ge exempel på och förklara någon viktigt upptäckt inom området astronomi.
Du kan ge exempel på och utvecklat förklara någon viktigt upptäckt inom området astronomi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: