Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen, hälsa, pubertet och sex.

Skapad 2018-01-16 10:21 i Tunabergsskolan grundsärskola Uppsala
Mall att använda när man skriver pedagogiska planeringar utifrån Lgr 11..
Grundsärskola 6 – 9 Naturorienterande ämnen
Du kommer att få lära dig mer om din kropp och hur den fungerar. Vi kommer också att prata om hälsa, pubertet och sexualitet.

Innehåll

 

Centralt innehåll/Konkretiserade mål:

Undervisning

I undervisningen kommer du att:
- lära dig om vikten av motion, mat och sömn
- lära digom virus och bakterier och hur man förhindrar att sprida smitta
- lära dig om människans organ
- lära dig om vad som händer i kroppen när man kommer i puberteten
- diskutera och fundera kring kärlek, relationer m.m.
- lära dig hur barn blir till
- få kunskap om olika preventivmedel och könssjukdomar

 

Genom att:

 • Titta på UR-serien Uppdrag kroppens sex delar.
 • Läsa böcker och faktatexter om kroppen, pubertet och sex
 • Göra studiebesök på Ambulansen, Brandkåren och Polisen
 • Grupparbeta och redovisa muntligt någon del av människans organ
 • Besöka Ungdomsmottagningen  och titta på appen Privatliv
 • Få besök av grundsärskolans skolsköterska för tjej- och killsnack

 

Bedömning

I arbetsområdet bedöms din förmåga att:

År 1-6:
- beskriva några av människans kroppsdelar
- utifrån egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa resonera om hälsa och ohälsa
- resonera om människans pubertet, sexualitet och reproduktion
- hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor
- använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människan och i utvärdering av arbetsprocesser

År 7-9
- beskriva några av människans organ och ger exempel på deras funktion och samband
- resonera om förebyggande hälsovård
- resonera om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer
- hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor
- använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människan, i egna frågor och vid omdömen om olika arbetsprocesser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.
  NO  1-6
 • Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
  NO  1-6
 • Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, reproduktion och olika slags relationer.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Människokroppens organ, deras namn, placering, utseende och funktion.
  NO  7-9
 • Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
  NO  7-9
 • Virus, bakterier, smittspridning och infektioner samt förebyggande hälsovård.
  NO  7-9
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion. Frågor om identitet, relationer, kärlek och ansvar.
  NO  7-9
 • Preventivmetoder och sexuellt överförbara sjukdomar.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9

Matriser

NO
Bedömning Kropp och Hälsa,

E
C
A
Kropp och hälsa
Människokroppens organ
Eleven kan medverka i att beskriva några av människans organ och ger något exempel på deras funktion och samband.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt beskriva några av människans organ och ger några exempel på deras funktion och samband.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt beskriva några av människans organ och ger några exempel på deras funktion och samband.
Förebyggande hälsovård
Eleven bidrar till resonemang om förebyggande hälsovård.
Eleven för enkla resonemang om förebyggande hälsovård.
Eleven för välutvecklade resonemang om förebyggande hälsovård.
Preventivmetoder och samlevnad
Eleven bidrar till resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.
Eleven för enkla resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer,
Eleven för välutvecklade resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.
Metoder och arbetssätt
Information, trovärdighet och relevans
Eleven kan medverka i att på hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett väl fungerande e sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Fältstudier
Eleven kan medverka i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och bidrar till dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan göra fältstudier och andra undersökningar på ett delvis fungerande sätt och gör enkel dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan göra fältstudier och andra undersökningar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklad dokumentation av arbetet och resultaten.
Ämnesspecifika begrepp
Ord, begrepp och symboler
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.

NO
Kroppen åk 6

Kropp och hälsa

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **medverka** i att beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Utifrån **enstaka** egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa **bidrar** eleven till resonemang om hälsa och ohälsa.
Utifrån **några** egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för eleven **enkla** resonemang om hälsa och ohälsa.
Utifrån **några** egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för eleven **välutvecklade** resonemang om hälsa och ohälsa.

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: