Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fr- Matematikutveckling i förskoleklass

Skapad 2018-01-16 12:45 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola F Matematik
På ett lekfullt och varierat sätt vill vi ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik. Vi vill ge dem en förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer.

Innehåll

Vilka förmågor får jag möjlighet att utveckla?

Jag ska träna på att:

 • lyssna och delta i samtal om matematik och använda olika matematiska begrepp, t ex fler, färre, färst, minst, störst, före och efter.
 • förklara hur jag tänker
 • lösa enkla problem på olika sätt tillsammans med andra

 

 • ramsräkna uppåt (0-31) och nedåt (10-0)
 • känna igen och läsa siffror som tal inom talområdet  0-10
 • säga talens grannar inom 0-10 (tallinjen)
 • storleksordna och jämföra tal inom 0-10
 • tal kan uttryckas på olika sätt, t ex siffror, tärningsprickar och handens fingrar
 • dela upp tal på olika sätt
 • räkna i vardagliga sammanhang (räkna föremål, steg i spel, barn i samlingen)
 • använda ordningstal
 • uppskatta (gissa klokt) antal föremål

 

 • sortera på olika sätt
 • lägga och fortsätta ett mönster
 • känna igen olika geometriska former
 • använda olika lägesord, t ex framför, på, bakom
 • använda olika tidsord, t ex morgon, kväll, veckans dagar
 • lösa enkla räknesagor
 • förstå och använda olika begrepp som fler, färre, hälften och dubbelt
 • jämna och udda tal i talraden
 • likheter, olikheter, skillnader och lika många som.....

 

Hur kan jag träna på mig detta?

Jag  kan träna på detta genom att:

 • vara med i olika samlingar och aktiviteter både inne och ute, som grundar sig på "Tänk och räkna i förskoleklass"
 • delta aktivt i gruppövningar och samtal
 • våga prova att dokumentera ( ex rita av sitt mönster) på olika sätt

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: