Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träna inför nationellt prov

Skapad 2018-01-16 14:10 i Tullbroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
I detta arbetsområde kommer vi att träna inför de nationella proven. Uppgifterna kommer att vara liknande dem som kommer på den nationella proven. Vi kommer bland annat att träna läsförståelse, och på de olika textyperna.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Bedömning - vad och hur

Bedömningen kommer att ske på:

 • Elevens svar på frågorna till läsförståelsen samt deltagandet i diskussionerna av texterna
 • De skrivövningar där eleven tränar på att skriva olika typer av texter (artikel, insändare, debatt, reportage, resonera, krönika mm)

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgång, diskussion och film om de olika texttyperna
 • Titta igenom gamla nationella prov
 • Vi kommer att arbeta med olika typer av texter samt att träna på olika nivåer av läsförståelse.
 • Vi kommer att arbeta med olika uppgifter både i grupp och enskilt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: