Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans -Rörelse till musik

Skapad 2018-01-16 15:22 i Marnässkolan Ludvika
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
I detta arbetsområde ska vi jobba med dans och rörelse till musik. Vad är takt och rytm? Vad kan man förmedla med dans - sinnesstämning, rörelseglädje, koordination.

Innehåll

Vad?

Syfte med undervisningen

Genom undervisningen i Idrott och Hälsa ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor
 • genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra
 • bidrar till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga
 • eleven ska tillägna sig ord och begrepp som är ämnesspecifika för att kunna utrycka sig på ett för ämnet anpassat språk.

Konkretiserade mål

 • genom olika former av dans och rörelse kan eleven utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • genom dansen utvecklar eleven sin sammarbetesförmåga och respekt för varandra
 • genom att träna taktkänsla utvecklar eleven sin kroppskontroll
 • eleven ska utveckla sitt ordförråd genom att få lära sig ämnesspecifika ord, som t.ex. takt, rytm och koreografi.

Hur?

I undervisningen ska vi:

 • träna på ämnesspecifika ord.
 • jobba med takt och rytm i koreografier med olika svårighetsgrader.
 • genom lekar t.ex. dansstopp eller spegelkull träna takt och rytm.

 

När?

Under 2 veckors perioder 2 gånger/läsår fortlöpande under åk4-6

Material

 • musik

Bedömning

Du visar vad du lärt dig genom att:

 • aktivt delta i dansen
 • du försöker hålla takten till musiken
 • deltar i diskussioner och använder dig av ämnesord

Bedömningen fokuserar på:

 • om de ämnesord vi gått igenom används under diskussioner
 • hur du presenterar dansen med tanke på takt, rytm och sammanhang.
                                                  
 
 

                                                                                                      

       

 

 

 

Matriser

Idh
Dans -Rörelse till musik

Musik och rörelse

Deltar ej
Till viss del
Relativt väl
Väl
Danser och rörelse till musik.
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Du deltar i danslektionen. Du deltar i koreografidans. Du har svårt att komma ihåg vad de olika ämnesorden inom dans betyder.
Du kan röra dig till musik och visar att du oftast hittar takten. I koreografidans börjar du ofta på 1:an. Du förklarar några av ämnesorden.
Du kan röra dig till musik och hittar takten. I koreografidans börjar du på 1:an. Du kan förklara på ett utförligt sätt vad ämnesord som. t.ex. takt och koreografi betyder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: