Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rättigheter - Trygghet - Egen plats

Skapad 2018-01-16 21:40 i Kastanjen Örebro
Förskola
Rätten till trygghet och rätten till ett privatliv är några punkter som barnkonventionen tar upp i de artiklarna som beskriver vad barn behöver för att utvecklas bra.

Innehåll

Alla barn har rätt att känna trygghet. Vi är alla olika och trygghet kan ha lite olika innebörd för oss. Det kan t ex vara trygghet med en annan person, på en plats eller i sig själv. Rutiner kan skapa trygghet under dagen på förskolan eller att veta vem som kommer och hämtar mig. Mina kompisar, fröknar eller gosedjur kan vara en trygghet. Miljön kan kännas trygg eller vissa delar/favoritplatser är trygga att dra sig undan på. 

 

Varför har vi valt detta innehåll? 

Vi vill att barnen ska få en inblick i vad trygghet är och att innebörden kan variera för olika personer. Vad är trygghet för mig? När/Var är jag trygg? Hur känns det att vara trygg? Är jag trygg i att visa mina känslor?

Artikel nr 16 i barnkonventionen handlar bl a om att barn har rätt till privatliv. För många är det viktigt med möjligheten att få dra sig undan och vara ifred när hen behöver det. Har jag en egen plats/favoritplats att kunna gå till när jag vill, hemma eller på förskolan? 

 

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Vi använder oss av ordet trygghet i olika sammanhang i vardagen för att få grepp om innebörden. 

Vi läser boken Känna trygghet från serien "Tio små kompisböcker- Barnkonventionen". Bokens innehåll kan kopplas till barnens vardag och saker som de varit med om. Barnen ska få positiva lässtunder på förskolan och kan förhoppningsvis våga tala om saker som är svåra genom att samtal runt handlingen i boken. Utifrån bokens diskussionsfrågor reflekterar vi tillsammans kring innehållet och vad trygghet är för mig och för andra. 

Trygghetsgympa med samarbets- och tillitsövningar.

Känslogympa utifrån känslokorten med Liten. Hur dansar jag argt? Hur stampar jag glatt?  osv. 

Vi spelar teater om trygghet med hjälp av babblarna som har olika saker, platser eller figurer som de känner sig trygga med.

Tillsammans med barnen gör vi trygghetsvandringar i lokalerna och ute på gården för att få veta hur barnen upplever förskolans miljöer.

Barnen får uttrycka sig i skapande med färg i ett "Känslornas fyrverkeri".

Mjukis, ett gosedjur, får följa med barnen hem under ett par dagar och barnen får tillsammans med vårdnadshavare berätta om och fotografera sin favoritplats hemma. (Se separat pedagogisk planering om Mjukis)

Vi läser boken en Egen plats från serien Tio små kompisböcker-Barnkonventionen. Boken utgår från artikeln som handlar om att alla barn har rätt till privatliv.

Utifrån reflektioner och tankar om vad en egen plats kan vara bygger en grupp med barn "en egen plats" i var sin kartong, med hjälp av skapande material, och får sedan berätta om sin plats.

En annan grupp med barn får reflektera över vad det betyder att ha en egen sak att vara trygg med. De får rita och berätta om en egen sak.

Vi spelar teater med hjälp av våra dockor Mio och Vilja om att ha en egen plats, där jag trivs och ibland vill få vara ifred på.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: