👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens naturresurser

Skapad 2018-01-16 21:56 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 5 Geografi
Vilka naturresurser finns det? Vad används de till? Hur är de fördelade? Hur påverkar de människors livsvillkor? Det hoppas vi att vi får svar på under det här arbetsområdet.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att jobba tillsammans och enskilt. Vi kommer att se på film, läsa, svara på frågor och samtala. 

Mål för arbetsområdet:

 • Du ska känna till de vanligaste naturresurserna, vad de används till och vad vi kan göra för att spara på dem.
 • Du ska kunna förklara sambandet mellan hur tillgången till naturresurser och människors levnadasvillkor hänger ihop. 
 • Du kan använda geografiska begrepp på ett rätt sätt.
 • Du kan resonera om hur dina val i vardagen kan påverka miljön.
 • Du ska kunna resonera om vad orsakerna till och konsekvenserna av olika levnadsvillkor kan ge och hur man kan förbättra människors livsvillkor.

Så här kommer arbete att bedömas:

Arbetet bedöms kontinuerligt. Arbetet kommer att avslutas med ett förhör där du får möjligheten att visa vad du kan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  C 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  C 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  C 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  A 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  A 6

Matriser

Ge
LPP Nåntunaskolan mall (här skriver du in områdets namn)

Rubrik 1

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1
Ny aspekt
Ny aspekt