Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skapa och utveckla en lärmiljö 18/19

Skapad 2018-01-17 08:15 i Änggårdens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Vi har ett rum på Baloo där leken sällan blir bra, det finns inget att göra och vi behöver tänka hur vi skall få den här miljön att stimulera och utveckla barnens lek utefter deras intresse.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

VT2018

Vi ser att "avslappningsrummet" på Baloo ofta inbringar springlek, slåsslek och tenderar att vara ett rum där de barn som inte kommer in i någon lek väljer att mötas och stöka runt i. Vi ser också att utan i rummet är nödvändig för våra avslappningar och att madrasser och kuddar som finns skall få ha ett utrymme där så att det är lätt att ta fram detta när tillfälle ges. Det finns i dagsläget en "scen" och det är även här vi använder vår projektor mest.

På en samling frågar vi barnen hur de vill utveckla rummet. Deras intresse och det de vill ska finnas i rummet är, Utklädningskläder, handdockor, mikrofon och instrument. Under diskussionen framkommer det att barnen vill ha kvar scenen och använda rummet till olika uppträdande, filmvisning och kunna sjunga till musik. Vi märker fort att instrumenten som finns på avdelningen är ganska trasiga, nötta och att det fattas olika delar för att kunna skapa musik. Vi diskuterar hur vi kan få tag på mer instrument. Vissa barn vill köpa, andra funderar på om det finns något de kan ta med hemifrån och andra menar att vi kanske kan göra instrument.  

I barngruppen ser vi att vårdslösheten med sakerna på avdelningen eskalerar. Barnen är inte rädda om material eller om miljön. Om de medverkar i att skapa sin miljö och sitt material i den här miljön kan vi kanske så ett frö som skapar mer aktsamhet i sin närmiljö.

 

Ht 2018

Det har tillkommit en trappa i rummet där barnen ofta samlas vid och kastar saker samt hoppar upp och ner och imellanåt utgör en fara för varandra och sig själva. Instrumenten lockar inte som de gjorde med tidigare barngrupp utan används mest som vapen i olika typer av lekar. Barnen dras fortfarande till rummet, vi tror att det har att göra med att det signaleras om en friare lek utan regler, samt att den ör i anslutning till hemvisten där nästintill det alltid finns en pedagog. Vi har även delat in barnen i tre olika grupper ”kungsbackamodellen” dör vi fokuserar på mindre sammanhang för barnen. När vi är i grupperna är detta rum ett av de rummen vi har total tillgång till därför vill vi att rummet skall vara mer utvecklat och givande än vad det är i dagsläget. Vi kommer att lyfta rummet på en samling och samla idéer om vad v kan använda rummet till. Genom våra observationer ser vi att det förekommer en labyrintlek som härrör till barnkanalen program labyrint. Där ett barn är taurus och de andra skall gömma sig från att bli tagna/Slajmade. 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.

Nedbrytning av valda läroplansmål

Genom att barnen själva konstruerar, utvecklar och genomför sina idéer kring såväl miljö och material vill vi uppnå en större ansvarskänsla hos gruppen där barnens närmiljö står i fokus. Vi vill medvetenhetgöra att de är de som äger och huserar över sin miljö. Vi kan erbjuda hjälpen och stöttningen med att utforma, komma med idéer eller rikta deras intressen till faktiska lärmiljöer.

Genomförande/Arbetsmetoder

Vt2018 Vi pratar med barnen om hur man kan skapa egna instrument eller material till vårt nya rum. Barnen kommer på att mikrofoner behövs! Men hur gör man en mikrofon? Några idéer florerar men vi bestämmer oss för att se på ipaden för inspiration. Där ser vi en uppsjö av olika typer av mikrofoner. Vi väljer ut en typ av byggnation och går och letar material i vårt förråd. med materialet vi hittar låter pedagogen barnen styra, hur skall de se ut, vad behöver ni använda för att få ihop mikrofonen? och främst vart börjar vi? Vi börjar med att måla de toarullar vi finner samt flörtkulor i olika glittriga kulörer och smyckar med papper.

Instrumentbyggandet tog fart när vi även där sökte på nätet. Barnen hjälpte till med sökorden och vi landade på en konstruktions sida för egentillverkade instrument. Vi började med att göra en typ av kastanjett med träkulor och ståltråd, för att gå vidare till att bygga panflöjter av sugrör.

Genom att vi skapar vårt lekmaterial själva hoppas vi kunna bidra till en mer utvecklande och inspirerande lek.

 

HT2018

Vi gör en mindmap kring rummet.

Uppföljning / utvärdering

VT2018

Barnen var väldigt intresserade till en början av de nya instrumenten och även scenanvändandet i rummet för att successivt dra sig mer emot kojbygge, utklädning och konstruktion med kuddarna. Nu ser vi snarare rummet som en stor yta för att skapa olika stora byggen, men att ändå idén om ett scen och instrumentrum fortfarande står kvar. 

Vi fortsätter att inspirera i rummet med utbyte av kläder, in och utplockande av mindre material såsom tågbana och liknande. Samt att vi plockat av dörren in till rummet för att skapa en mer öppen atmosfär och kunna se och höra vad som pågår i rummet även när ingen pedagog är i direkt anslutning. 

Eftersom vi i arbetslaget igentligen inte haft en överenskommelse av regelverk kring rummet så skapar barnen sina egna förhållningar och regler. Vi ser att de yngre fortfarande eftersöker en vildare lek därinne på eftermiddagarna men att baloobarnen kan ge direktiv de ramar de anser sig rummet skall ha. Barnen är tydligare i sin lek i rummet genom att de kommunicerar mer och reflekterar kring materialet med varandra, mer än vad de gjorde tidigare. 

Vi ser att arbetet med en lärmiljö sällan stannar utan att både barn och vuxna fortsätter att utmanas med syftet av själva miljön. Vi upplever att vi vuxna ofta har en bild av hur leken skall fungera och gå till samt vilka regler som skall gälla. Men genom att ta ett steg tillbaka så ser vi att barnen ofta väljer rummet fortfarande som ett rörelserum, men att avplockande av dörr samt närvaro hos både de övriga barnen och pedagoger bidrar till en stabiliserad och långvarig lek, snarare än vad vi såg tidigare bara spring och kastande av saker. 

HT2018

Analys och utveckling

VT2018

Till en början var det ett svårt rum att ta sig an för barnen. Vi upplevde ganska tydligt att när regler inte finns på det sättet så måste barnen samtala och reflektera kring sin miljö. Var sak har sin plats är ett uttryck som används flifigt och som barnen förstår såväl innebörd och syfte med, där vi tryckt på att om man ser återskapar lärmiljön efter lek så blir den intressant även för de som kommer härnäst. Vi ser att barnens instrument har hållt och leks med. Vi ser också att barnens förmåga att samtala och argumentera för sin lek har utvecklats då barnen skapat eget samspelande förhållningssätt till lärmiljön. Att fokuseringen till en början var det egenskapande materialet som sedan utvecklasdss mer till ett miljötänkande i projektet var en positiv slump. Barnens intresse kring instrumenten var självklar till en början men har under tid avtagit och barnen samtalar kring en mer avancerad, långvarig lek med de stora meterialet som finns.

vi fortsätter att utveckla lärmiljön utefter barnens intresse att föra in nytt material i rummet. Vi annordnar melodifestivaler och biovisning samt använder rummet i den dagliga vilan. Materialet som skapats ses över och vi lägger till och plockar ifrån det som inte intresserar.

 

VT2018

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: