Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2018-01-17 08:20 i Slöingeskolan Falkenberg
Vad händer egentligen om man råkar trampa lite fel här i livet? Vad har man för rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället? Om detta och mycket annat kommer vi att arbeta inom ramen för "Lag och rätt".
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vad händer egentligen om man råkar trampa lite fel här i livet? Vad har man för rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället? Om detta och mycket annat kommer vi att arbeta inom ramen för "Lag och rätt".

Innehåll

Mål att arbeta mot

  Långsiktiga förmågor som tränas, utifrån syftesdelen av läroplanen (Lgr-11), är förmågan att... (Se nedan under Syfte)

 

Arbetsbeskrivning

Vi kommer att varva genomgångar (där vi går igenom viktiga begrepp samt hur rättsväsendet är uppbyggt) med friare arbete där man med hjälp av filmskapande ska simulera en rättegång. Filmen ska visa hur en rättegång går till samt vilka olika juridiska termer som används. När det gäller begrepp samt uppbyggnaden av rättsväsendet kommer detta att avslutas med ett prov.
Ur det centrala innehållet (Lgr-11) för Samhällskunskap hittar vi att vi ska ta upp och behandla... (Se nedan under Centralt innehåll)

Detta kommer att bedömas

Du kommer att få ett samlat omdöme för arbetsområdet. Omdömet grundar sig på ditt arbete på lektionerna, resultatet av ditt kunskapsprov samt din film.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  A 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: