Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS Nordisk mytologi årskurs 1

Skapad 2018-01-17 08:31 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Arbetsområdet behandlar den nordiska tron under vikingatiden. Vi kommer främst att arbeta med asagudarna och de myter som berättades om dem.
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Teknik SO (år 1-3) Svenska
Under detta spännande tema förflyttar vi oss hela tusen år tillbaka i tiden för att besöka ilskna gudar och stora jättar.

Innehåll

Arbetsområdet

Du ska få lära dig om nordisk mytologi och om Vikingatiden. Du kommer att få lära dig om olika asagudar och om en del myter som man berättade under denna tid. Vet du till exempel varför veckodagarna heter som de gör? Och hur trodde man att världen såg ut på Vikingatiden?

Mål

 • Du ska veta vad några kända asagudarna heter och kunna berätta något speciellt om dem.
 • Du ska kunna återberätta delar av någon/några kända myter.
 • Du ska kunna förklara hur vikingarna trodde att världen var uppbyggd.
 • Du ska skriva texter utifrån den värld som finns i den nordiska mytologin.
 • Du ska känna till runor och vilken betydelse de hade under Vikingatiden. 
 • Du ska kunna förklara hur något föremål förändrats från forntiden till idag. 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med:

 • videoklipp från Urskola
 • skriva berättelser för hand och på ipad 
 • diskutera i par och i grupp
 • skriva om en gud tillsammans med ditt team och berätta om den för de andra 
 • rita och pyssla hur man trodde att världen såg ut på Vikingatiden
 • tyda och skriva egna meddelanden med runor
 • jämförelser mellan föremål från förr och nu

Bedömning

Du kommer att få dela med dig om dina tankar och kunskaper i gruppaktiviteter och i slutet av arbetsområdet kommer du att få svara på ett antal frågor i form av en frågesport, som visar vad du lärt dig. Du kommer även att få sammanställa vad du gjort under temats gång och svara på nedanstående reflektionsfrågor.

Reflektion

 • Vad var mest spännande?
 • Vad har du lärt dig?
 • Vilken gud gillar jag bäst? Varför?
 • Vilken gud tycker jag minst om? Varför?
 • Var skulle jag helst bo (Asgård, Midgård eller Utgård)? Varför?
 • På vilket sätt tyckte du att du lärde dig bäst?

Nu kör vi!

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

Sv Tk SO SvA
Nordisk mytologi årskurs 1

Jag har inte gjort uppgiften.
Jag är påväg att nå målet.
Jag har nått målet.
Förmåga att hantera information och analysera den. Kunna hantera historiska begrepp.
Jag vet vad några kända asagudarna heter och kan berätta något speciellt om dem.
Förmåga att hantera information och analysera den. Kunna hantera historiska begrepp.
Jag kan återberätta delar av någon/några kända myter.
Förmåga att hantera information och analysera den. Kunna hantera historiska begrepp.
Jag kan förklara hur vikingarna trodde att världen var uppbyggd.
Skrivning
Jag kan skriva texter (för hand) utifrån den värld som finns i den nordiska mytologin.
Skrivning
Jag kan skriva texter (på ipad) utifrån den värld som finns i den nordiska mytologi.
Förmåga att hantera information och analysera den. Kunna hantera historiska begrepp.
Jag känner till runor och vilken betydelse de hade under Vikingatiden.
Förmåga att hantera information och analysera den. Kunna hantera historiska begrepp.
Jag kan förklara hur något föremål förändrats från forntiden till idag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: