Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Dungen Öka läsning

Skapad 2018-01-17 10:24 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Öka läsningen är ett prioriterat mål i Hudiksvalls kommun. Här kan ni se och läsa hur vi planerar att arbeta för att sträva med målet.

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Öka läsningen

Tidsperiod: vt 2018

Förskolans namn:Skogsgläntans förskola

Grupp:Dungen

Barnens ålder:1-3

År och datum: 2018 02

Planeringen Upprättad av: Marie Josefin och Ulla

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Öka läsningen

 

Vilka målområden i läroplanen berörs?

 

Lpfö98 Rev. 2016

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Utveckla intresse för bilder och texter samt sträva emot utveckla respekt för materialet boken.


Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
-Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Boksamtal, Bornholm Uppmuntra vårdnadshavarna att låta barnen ta med sig sin favoritbok till förskolanHur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Dokumetera med foto och sätta upp

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
Genom analys och reflektion kring vår dokumentation av öka läsningen har vi kunnat se att alla barn tagit del av litteratur och varit delaktig i någon form av språkande. Barnen har visat intresse för böcker genom att flera gånger under dagen velat bli lästa för. De visar intresse för bilder och samtalar kring dem. Vi kan också se att barnen i större mån är rädda om böckerna. Vi har delvis nått vårt mål i att göra vårdnadshavarna delaktiga det måste vi arbeta vidare med och att uppmuntra till att ta med böcker till förskolan.


Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
Böckerna är tillgängliga i miljöerna så att barnen själva kan hämta och välja böcker som de vill läsa. Vi erbjuder Bornholm och att följa med till bokbussen så att de själv kan välja litteraturAnalys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
Tillgängliga böcker i våra miljöer som gör det möjligt för barnen att påverka sin läsning. Reflektion och analys av våra dokumentationer. I vårt arbete med att göra vårdnadshavarna delaktiga så behöver vi vara ännu tydligare i vår kommunikation.Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?

Fortsätta erbjuda Bornholm, ha böcker tillgängliga i alla miljöer, Fortsätta att erbjuda läsning i olika former. Fortsätta att uppmuntra till att ta med litteratur till förskolan, Vi upplever också att muntlig kommunikation är den informationen som når längst, vi behöver bli tydligare i att berätta om information som vi förmedlar på annat sätt än muntligt. Visa, prata, lyfta berätta syftet med "lappen"Utvärderingen gjordes av: Josefin, Marie, Ulla, och Karin lärarstudent

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: