Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia år 4 Nolbyskolan

Skapad 2018-01-17 10:36 i Nolbyskolan Alingsås
Pedogogisk planering för historia kopplad till det centrala innehållet.
Grundskola 4 Historia
I år 4 läser vi i ämnet historia om tiden kring forntid och medeltid, till ca 1500.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Historia år 4 Nolbyskolan

Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsperioden forntid-medeltid
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under forntiden och medeltiden.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under forntiden och medeltiden.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under forntiden och medeltiden.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­band mellan forntiden och medeltiden.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration och levnadsvillkor och beskriver då delvis utvecklade sam­band mellan forntiden och medeltiden.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration och levnadsvillkor och beskriver då utvecklade sam­band mellan forntiden och medeltiden.
Granska källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Spår efter forntiden och medeltiden
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händel­ser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Historiska begrepp
I studier av forntiden och medeltidens förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av forntiden och medeltidens förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av forntiden och medeltidens förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: