Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djuren möter ungdomskulturen

Skapad 2018-01-17 11:08 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola F – 9
I denna uppgiften ska du få arbeta i grupp. Du ska tillsammans med en kompis välja en ungdomskultur och ett djur att arbeta med. Ni ska därefter formge och framställa ett djurhuvud som ska spegla kulturen ni valt. Arbetet ska dokumenteras och redovisas i ord och bild.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

  • Ni ska formge och framställa ett djurhuvud där vald barn och ungdomskultur tydligt återspeglas.
  • Ni ska få möjlighet att  blanda alla förekommande material och tekniker som finns inom slöjden.
  • Ni ska välja och motivera ert tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • Ni ska analysera  och värdera arbetsprocessen och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp och bilder.
  • Ni ska presentera ert arbete muntligt för gruppen

 

 

Så här ska vi arbeta...

Er uppgift blir att formge och framställa ett djurhuvud som har en tydlig koppling till en ungdomskultur. Ni ska leta material och bilder till ert arbete och montera de på en moodbard som sedan ska vara med er under hela ert genomförande, från idé till färdig produkt. Ni ska sätta ord på vilken ungdomskultur ni valt samt vilka element som är betydelsefulla för just den kulturen och hur din koppling ser ut mellan kulturen och din djurtavla. Ni ska blanda material och tekniker från båda slöjdsalarna. Ni väljer själv hur ni vill tillverka ert djurhuvud samt hur ni vill göra era accessoarer som ska spegla kulturen ni valt att arbeta med. Ni ska dokumentera ert arbete i ord och bild och sedan redovisa muntligt om ert djurhuvud efter avslutat arbete.

 

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du...

  • tillsammans med en kompis har formgett och framställt er färdiga produkt  
  • har använt de redskap, verktyg och hantverkstekniker du behövt till ert djurhuvud
  • har drivit ert arbete framåt genom att lösa problem och ta egna initiativ
  • kan tolka slöjdföremålets estetiska och kulturella uttryck
  • kan beskriva och redovisa er arbetsprocess med hjälp av ord och bild

Matriser

slöjd, åk 6

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1
Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Ny aspekt
Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på säkert och ändamålsenligt sätt.
Ny aspekt
Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångsätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Ny aspekt
Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp.
Ny aspekt
Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ny aspekt
Förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Ny aspekt
Förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: