Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

AHADM Åk1

Skapad 2018-01-17 11:14 i Ljungbergsgymnasiet Borlänge
Pedagogisk planering Åk 1 AHADM
Gymnasiesärskola Administration Service och bemötande Information och kommunikation Handel
Pedagogiskplanering för Åk 1, AHADM Ljungbergsgymnasiet.

Innehåll

Du kommer att deltaga aktiv i att driva och sköta Handelsprogrammets verksamhet.

Vi har målsättningen att skapa en miljö som är så lika en vanlig arbetsplats som möjligt.

Du kommer att jobba med ...

 • beställningar
 • produktion
 • kundbemötande
 • arbetsmiljö 
 • ekonomi

i en autentiska miljö. Vilket betyder att det är riktiga kunder med riktiga kundbeställningar.  

Med det här sättet att arbeta kommer vi att täcka in alla de centrala målen i de olika kurserna som du läser i åk1.

I den här planeringar kommer vi fylla på kontinuerligt med nya arbetsuppgifter.

Uppgifter

 • Butik

 • Kundbeställnig - Studentskylt

 • Svara i Handelsprogrammets telefon.

 • Gravera namnskylt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Organisation och administration i olika verksamheter.
  Adi  -
 • Administrationens funktion och roll i företag och andra organisationer.
  Adi  -
 • Administrativa arbetsuppgifter, till exempel kopiering, arkivering och registrering.
  Adi  -
 • Programvaror och programhantering, till exempel ordbehandlings- och registerprogram.
  Adi  -
 • Service och bemötande i personliga kontakter, telefon och e-post.
  Adi  -
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.
  Adi  -
 • Lagar och andra bestämmelser inom det administrativa området, till exempel arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen samt bestämmelser om arbetsrätt.
  Adi  -
 • Branscher och arbete inom handels- och tjänstesektorn.
  Had  -
 • Olika former av försäljning av varor och tjänster inom handels- och tjänstesektorn, till exempel torghandel, handel i butik och näthandel.
  Had  -
 • Affärsidéer inom olika företag, till exempel val av varor och tjänster samt servicekoncept.
  Had  -
 • Miljöfrågor och miljömärkning.
  Had  -
 • Material och utrustning inom handels- och tjänstesektorn.
  Had  -
 • Arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn, till exempel påfyllning av varor, kopiering och kundkontakt.
  Had  -
 • Service och bemötande.
  Had  -
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.
  Had  -
 • Lagar och andra bestämmelser inom handels- och tjänstesektorn, till exempel konsumentköplagen och diskrimineringslagen.
  Had  -
 • Utvecklingen av informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle.
  Inm  -
 • Extern och intern information och kommunikation, till exempel produkt- och reklamblad, hemsidor och kallelse till möten.
  Inm  -
 • Modern teknik och teknisk utrustning för information och kommunikation. Tekniska begrepp inom området.
  Inm  -
 • Programvaror och programhantering, till exempel e-post, hemsidor samt text- och bildbehandling.
  Inm  -
 • Datalagring och datasäkerhet.
  Inm  -
 • Informationssökning med modern teknik. Informationshantering och kritisk granskning av information.
  Inm  -
 • Sociala medier samt hur de används för att sprida och dela information.
  Inm  -
 • Etik och sekretess i samband med information och kommunikation.
  Inm  -
 • Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel personuppgiftslagen och bestämmelser om upphovsrätt.
  Inm  -
 • Service i olika servicesituationer, till exempel inom vården, försäljning och inom fastighetsskötsel. Olika målgruppers behov och önskemål.
  Sec  -
 • Serviceinriktat förhållningssätt.
  Sec  -
 • Språk och kommunikation i olika servicesituationer.
  Sec  -
 • Bemötande i olika servicesituationer.
  Sec  -
 • Lagar och andra bestämmelser inom olika serviceområden, till exempel personuppgiftslagen samt hälso- och sjukvårdslagen.
  Sec  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver på ett utvecklat sätt organisation och administrativt arbete inom olika verksamheter. Eleven använder material, teknik och annan utrustning för administrativt arbete på ett ändamålsenligt sätt. Eleven utför dessutom med gott resultat administrativa arbetsmoment på ett säkert och serviceinriktat sätt.
  Adi  A
 • Eleven beskriver på ett enkelt sätt organisation och administrativt arbete inom olika verksamheter. Eleven använder material, teknik och annan utrustning för administrativt arbete på ett delvis ändamålsenligt sätt. Eleven utför dessutom med tillfredsställande resultat administrativa arbetsmoment på ett säkert och serviceinriktat sätt.
  Adi  C
 • Eleven medverkar i att beskriva organisation och administrativt arbete inom olika verksamheter. Eleven medverkar i att använda material, teknik och annan utrustning för administrativt arbete. Eleven medverkar dessutom i att utföra administrativa arbetsmoment på ett säkert och serviceinriktat sätt.
  Adi  E
 • Eleven beskriver på ett utvecklat sätt handel med varor och tjänster. Eleven använder material, utrustning och metoder som används inom handel ett ändamålsenligt sätt. Eleven utför dessutom med säkerhet arbetsmoment inom handel på ett serviceinriktat sätt.
  Had  A
 • Eleven beskriver på ett enkelt sätt handel med varor och tjänster. Eleven använder material, utrustning och metoder som används inom handel ett delvis ändamålsenligt sätt. Eleven utför dessutom med viss säkerhet arbetsmoment inom handel på ett serviceinriktat sätt.
  Had  C
 • Eleven medverkar i att beskriva handel med varor och tjänster. Eleven medverkar i att använda material, utrustning och metoder som används inom handel. Eleven medverkar dessutom i att utföra arbetsmoment inom handel på ett serviceinriktat sätt.
  Had  E
 • Eleven beskriver på ett utvecklat sätt informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle. Eleven använder modern teknik, teknisk utrustning, programvaror och tjänster inom området på ett ändamålsenligt sätt. Eleven utför också med gott resultat informations- och kommunikationsuppgifter på ett etiskt, säkert och serviceinriktat sätt.
  Inm  A
 • Eleven beskriver på ett enkelt sätt informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle. Eleven använder modern teknik, teknisk utrustning, programvaror och tjänster inom området på ett delvis ändamålsenligt sätt. Eleven utför också med tillfredsställande resultat informations- och kommunikationsuppgifter på ett etiskt, säkert och serviceinriktat sätt.
  Inm  C
 • Eleven medverkar i att beskriva informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle. Eleven medverkar i att använda modern teknik, teknisk utrustning, programvaror och tjänster inom området. Eleven medverkar också i att utföra informations- och kommunikationsuppgifter på ett etiskt, säkert och serviceinriktat sätt.
  Inm  E
 • Eleven samtalar på ett utvecklat sätt om service och servicesituationer. Eleven utför med säkerhet arbetsmoment på ett serviceinriktat sätt. Eleven bemöter också med säkerhet människor i olika servicesituationer.
  Sec  A
 • Eleven samtalar på ett enkelt sätt om service och servicesituationer. Eleven utför med viss säkerhet arbetsmoment på ett serviceinriktat sätt. Eleven bemöter också med viss säkerhet människor i olika servicesituationer.
  Sec  C
 • Eleven medverkar i att samtala om service och servicesituationer. Eleven medverkar i att utföra arbetsmoment på ett serviceinriktat sätt. Eleven medverkar också i att bemöta människor i olika servicesituationer.
  Sec  E

Matriser

Sec Adi Inm Had
Service och Bemötande 1 SECSER51

E
Eleven medverkar i att samtala om service och servicesituationer. Eleven medverkar i att utföra arbetsmoment på ett serviceinriktat sätt. Eleven medverkar också i att bemöta människor i olika servicesituationer.
C
Eleven samtalar på ett enkelt sätt om service och servicesituationer. Eleven utför med viss säkerhet arbetsmoment på ett serviceinriktat sätt. Eleven bemöter också med viss säkerhet människor i olika servicesituationer.
A
Eleven samtalar på ett utvecklat sätt om service och servicesituationer. Eleven utför med säkerhet arbetsmoment på ett serviceinriktat sätt. Eleven bemöter också med säkerhet människor i olika servicesituationer.
Service i olika servicesituationer, till exempel inom vården, försäljning och inom fastighetsskötsel. Olika målgruppers behov och önskemål.
Serviceinriktat förhållningssätt.
Språk och kommunikation i olika servicesituationer.
Bemötande i olika servicesituationer.
Lagar och andra bestämmelser inom olika serviceområden, till exempel personuppgiftslagen samt hälso- och sjukvårdslagen.

Sec Adi Inm Had
Administration 1 ADIADM51

E
Eleven medverkar i att beskriva organisation och administrativt arbete inom olika verksamheter. Eleven medverkar i att använda material, teknik och annan utrustning för administrativt arbete. Eleven medverkar dessutom i att utföra administrativa arbetsmoment på ett säkert och serviceinriktat sätt.
C
Eleven beskriver på ett enkelt sätt organisation och administrativt arbete inom olika verksamheter. Eleven använder material, teknik och annan utrustning för administrativt arbete på ett delvis ändamålsenligt sätt. Eleven utför dessutom med tillfredsställande resultat administrativa arbetsmoment på ett säkert och serviceinriktat sätt.
A
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt organisation och administrativt arbete inom olika verksamheter. Eleven använder material, teknik och annan utrustning för administrativt arbete på ett ändamålsenligt sätt. Eleven utför dessutom med gott resultat administrativa arbetsmoment på ett säkert och serviceinriktat sätt.
Organisation och administration i olika verksamheter
Administrationens funktion och roll i företag och andra organisationer
Administrativa arbetsuppgifter, till exempel kopiering, arkivering och registrering
Material och teknisk utrustning för administrativt arbete
Programvaror och programhantering, till exempel ordbehandlings- och registerprogram
Service och bemötande i personliga kontakter, telefon och e-post
Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet
Lagar och andra bestämmelser inom det administrativa området, till exempel arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen samt bestämmelser om arbetsrätt

Sec Adi Inm Had
Handel 1 HADHAN51

E
Eleven medverkar i att beskriva handel med varor och tjänster. Eleven medverkar i att använda material, utrustning och metoder som används inom handel. Eleven medverkar dessutom i att utföra arbetsmoment inom handel på ett serviceinriktat sätt
C
Eleven beskriver på ett enkelt sätt handel med varor och tjänster. Eleven använder material, utrustning och metoder som används inom handel på ett delvis ändamålsenligt sätt. Eleven utför dessutom med viss säkerhet arbetsmoment inom handel på ett serviceinriktat sätt.
A
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt handel med varor och tjänster. Eleven använder material, utrustning och metoder som används inom handel på ett ändamålsenligt sätt. Eleven utför dessutom med säkerhet arbetsmoment inom handel på ett serviceinriktat sätt.
Branscher och arbete inom handels- och tjänstesektorn
Olika former av försäljning av varor och tjänster inom handels- och tjänstesektorn, till exempel torghandel, handel i butik och näthandel
Affärsidéer inom olika företag, till exempel val av varor och tjänster samt servicekoncept.
Miljöfrågor och miljömärkning
Material och utrustning inom handels- och tjänstesektornaspekt
Arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn, till exempel påfyllning av varor, kopiering och kundkontak
Service och bemötande
Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet
Lagar och andra bestämmelser inom handels- och tjänstesektorn, till exempel konsumentköplagen och diskrimineringslagen

Sec Adi Inm Had
Information och kommunikation 1 INMINF51

E
Eleven medverkar i att beskriva informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle. Eleven medverkar i att använda modern teknik, teknisk utrustning, programvaror och tjänster inom området. Eleven medverkar också i att utföra informations- och kommunikationsuppgifter på ett etiskt, säkert och serviceinriktat sätt.
C
Eleven beskriver på ett enkelt sätt informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle. Eleven använder modern teknik, teknisk utrustning, programvaror och tjänster inom området på ett delvis ändamålsenligt sätt. Eleven utför också med tillfredsställande resultat informations- och kommunikationsuppgifter på ett etiskt, säkert och serviceinriktat sätt.
A
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle. Eleven använder modern teknik, teknisk utrustning, programvaror och tjänster inom området på ett ändamålsenligt sätt. Eleven utför också med gott resultat informations- och kommunikationsuppgifter på ett etiskt, säkert och serviceinriktat sätt.
Utvecklingen av informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle.
Extern och intern information och kommunikation, till exempel produkt- och reklamblad, hemsidor och kallelse till möten.
Modern teknik och teknisk utrustning för information och kommunikation. Tekniska begrepp inom området.
Programvaror och programhantering, till exempel e-post, hemsidor samt text- och bildbehandling.
Datalagring och datasäkerhet
Informationssökning med modern teknik. Informationshantering och kritisk granskning av information
Sociala medier samt hur de används för att sprida och dela information.
Etik och sekretess i samband med information och kommunikation
Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel personuppgiftslagen och bestämmelser om upphovsrätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: