Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia år 6 Nolbyskolan

Skapad 2018-01-17 11:16 i Nolbyskolan Alingsås
Pedogogisk planering för historia kopplad till det centrala innehållet.
Grundskola 6 Historia
I år 6 läser vi i ämnet historia om ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700—1850

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Historia år 6 Nolbyskolan

Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700—1850

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsperioden cirka 1700—1850
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden, ge­stalter och ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700—1850
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden, ge­stalter och ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700—1850
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden ge­stalter och ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700—1850
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700—1850 och beskriver då enkla sam­band i ämnet.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700—1850 och beskriver då delvis utvecklade sam­band i ämnet.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700—1850 och beskriver då utvecklade sam­band i ämnet.
Granska källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Spår efter 1770-1850.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händel­ser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Historiska begrepp
I studier av 1700-1850 års förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av 1700-1850 års förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av1700-1850 års förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: