Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentera i tal och i skrift

Skapad 2018-01-17 14:00 i Hälsinggårdsskolan F-6 Falun
Grundskola 4 – 6 Svenska
Har du starka åsikter om något, tex varför en bör panta burkar? Under denna period får du lära dig hur du övertygar en åsikt eller övertala någon att handla på ett visst sätt genom att du skriver en argumenterande text men också hur du i tal (retorik) argumenterar för din åsikt.

Innehåll

Dina mål

Efter avslutat arbetsområde är målet att du kan

Läsa:

 • läsa och urskilja den argumenterande textens struktur.
 • hitta åsikten i en text.
 • hitta argumenten som stödjer åsikten.

Skriva:

 • skriva en argumenterande text som följer den argumenterande textens struktur med rubrik, bakgrund, åsikt, ett antal argument som stöd för åsikten och en förstärkning av åsikten/avslutande sammanfattning.
 • texten innehåller en tydlig åsikt med passande argument.

Tala:

 • vara en god lyssnare som kan ge bra respons till andra.
 • redovisa något för en mindre grupp eller i halvklass.
 • hålla ett tal där du argumenterar för din åsikt i liten grupp eller halvklass.
 • använda vissa retoriska redskap för att bli en "proffsig" talare (som att tex. "inta scenen" och använda stödord på papper).
 • använda rösten och kroppsspråket som redskap för att fånga lyssnarna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Argumentera i tal och i skrift

Nivå 1
Nivå 2
Läsa
Eleven kan urskilja delar i en argumenterande text genom att göra enkla sammanfattningar av innehållet och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget. Eleven visar grundläggande läsförståelse.
Eleven kan urskilja delar i en argumenterande text genom att göra utvecklade sammanfattningar och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget. Eleven visar god läsförståelse.
Skriva
Eleven kan skriva en argumenterande text med begriplig innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Eleven kan skriva en argumenterande text med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur.
Utifrån respons kan eleven bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Utifrån respons kan eleven bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Tala
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklande muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: