Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillit till sin egen förmåga

Skapad 2018-01-17 14:02 i Kronans förskola Ale
Förskola
Vi vill att era barn skall utvecklas till starka och självständiga individer och att de skall känna glädje över sitt eget kunnande samt lärande. Vi vill att era barn skall möta framtiden med en stor förmåga att våga, vilja och tro på sig själv. En dag på förskolan innehåller många rutinsituationer. Det är allt från på- och avklädning, samlingar, matsituationer, toalettbesök, ansvarstagande etc. I dessa situationer får barnen lära sig otroligt mycket samtidigt som de tränar sin självständighet och sin tilltro till sig själv.

Innehåll

BAKGRUND

Förskolan speglas av många återkommande moment. Vi pedagoger skapar vår grundverksamhet kring rutiner, regler och en viss struktur. 

Barnens förskolevistelse består av många rutinsituationer så som av och påklädning, toalettbesök, ansvarstagande, matsituationen samt gå i led.

Vi vill att våra barn skall känna en stolthet till att dem kan själva och arbetar därav med att stärka barnets självständighet.

MÅL


Pedagogens syfte och mål.

Syftet är att: barnen skall skapa en tillit till sin egen förmåga. Barnen skall våga tro på sig själva  och anta nya utmaningar som uppstår i deras vardag. 

Målet är att: när barnen skall vidare till skolan så har vi arbetat med att stärkt deras självkänsla samt förmåga att tro på sig själva. Att barnen skall våga ta emot nya utmaningar utan att känna rädsla för misslyckande. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: