Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV åk 4 Vt-18 "Muntlig presentation"

Skapad 2018-01-17 20:17 i Tallbackens Freinetskola Freinet
Muntliga presentationer med hjälp av stödord
Grundskola 4 – 6 Svenska
Att kunna uttrycka sig väl muntligt är viktigt i många olika sammanhang i livet. Under det här arbetsområdet kommer du att få träna på att bli en ännu bättre talare och undersöka hur du kan förstärka det du säger med hjälp av kroppsspråket.

Innehåll

 

Beskrivning av arbetsområdet

Under det här arbetsområdet så kommer du att få möjlighet att träna på att hålla muntliga presentationer. Att kunna uttrycka sig väl muntligt är viktigt i många olika sammanhang. Du kommer att möta på många olika situationer i livet där det är viktigt att i kontakt med andra människor förmedla dina tankar, åsikter och din kunskap. Det är också viktigt att du kan anpassa ditt språk beroende på vad du pratar om och vem du pratar med.

Vi kommer att prata om olika knep och metoder som kan vara användbara vid presentationer samt diskutera och prova hur vi kan använda vår röst och vår kropp för att påverka och förstärka innehållet i det vi säger. 

 

 

Vad ska jag som elev utveckla? 

Under det här arbetsområdet kommer du att få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 

- formulera dig och kommunicera muntligt.

- förbereda och genomföra presentationer.

- anpassa språket efter sammanhanget och den du talar med.

-  använda språkliga strategier som tankekarta och stödord för att minnas och lära.

- använda kroppsspråk och röst för att förstärka ditt tal.

 

Vad ska vi arbeta med? (Centralt innehåll)

Se kopplingar till läroplanen nedan 

 

Hur ska vi arbeta? (Arbetsformer)

Undervisningen kommer att bestå av:

* Gemensamma genomgångar om retorik (läran om talekonst, konsten att tala) och kroppsspråk.

*  Korta filmer om retorik och kroppsspråk.

* Retorik-lekar och övningar, parvis och i mindre grupper. 

* Genomgång om metoder för att att ta ut stödord samt gruppövningar.

* Förberedelser inför och genomförande av en egen muntlig presentation kring ett valfritt ämne. 

 

Utifrån det vi tränat på tillsammans under lektionerna kommer du att få förbereda och genomföra en egen presentation inför klassen (halvklass).  Se uppgift

 

Bedömning

Under arbetsområdet kommer vi att bedöma på vilket sätt du kan:

 

- förbereda och genomföra en muntlig presentation med inledning, huvuddel och avslutning

- använda tankekartor och stödord som verktyg

- anpassa språket och innehållet efter dem du talar till (så att innehållet blir tydligt)

- använda rösten och kroppen under din presentation ( tala, blick , kroppsspråk) 

- använda bilder som hjälpmedel för att komplettera och förstärka din presentation 

(Se matris)

 

Bedömningen sker löpande genom observationer under lektionerna samt under din presentation. 

 

 

Uppgifter

 • Muntlig presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Lärandematris Muntlig presentation

Jag...

-------------->
-------------->
-------------->
BERÄTTAR/PRESENTERAR
Förbereder och genomför muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning som är...
 • Sv  E 6
berättar det viktigaste med hjälp av stöd som tankekarta och stödord så sammanhängande att kompisarna förstår det mesta enkla
berättar det mesta med hjälp av stöd som tankekarta/stödord med en ordning som gör det lätt att förstå utvecklade
berättar det mesta av innehållet med lite hjälp av tankekarta/stödord utan att stanna upp. med en ordning som gör det lätt att förstå. välutvecklade
TALAR
Med.... ... anpassning till syfte och mottagare
 • Sv  E 6
talar starkt, tydligt och långsamt under stora delar av presentationen viss
talar starkt, tydligt och långsamt under hela min presentationen. relativt god
talar riktigt starkt, tydligt och långsamt under hela min presentation och ändrar ibland tonhöjd och tempo när jag talar. god
BLICK
Med.... ... anpassning till syfte och mottagare
 • Sv  E 6
tittar ibland upp på klassen och tar ögonkontakt viss
tittar ofta upp på klassen och tar ögonkontakt relativt god
tittar ofta upp på klassen och flyttar blicken mellan olika personer god
KROPPSSPRÅK
Med.... ... anpassning till syfte och mottagare
 • Sv  E 6
har oftast kontroll över mina kroppsrörelser. viss
har kontroll över mina kroppsrörelser. relativt god
har hela tiden kontroll över mina kroppsrörelser ( och använder ibland händer eller kropp för att förklara/förtydliga. god
BILDER/DIGITALA HJÄLPMEDEL
Använder bilder och digitala verktyg som hjälpmedel Med... ... anpassning till syfte och mottagare.
 • Sv  4-6
 • Sv  E 6
visar bilder under min presentation som hör ihop med ämnet. Viss
visar väl valda bilder under min presentation som tydligt hör tydligt ihop med ämnet och visas på lämpliga ställen. relativt god
vIsar väl valda bilder under min presentation på lämpliga ställen som förstärker och kompletterar presentationen och gör den tydligare. god
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: